Download
antenna hung ria rt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Antenna Hungária Rt. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Antenna Hungária Rt.

Antenna Hungária Rt.

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Antenna Hungária Rt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Antenna Hungária Rt. Átalakítási Bizottság, Külső Szakértői Munkacsoport Előadás 21:14:02, 2014. október 23.

 2. 21:14:02 Szervezetszociológiai és alkalmazott mikroökonómiaileírás és elemzés

 3. 21:14:02 Miről fogunk beszélni? 1. Célok 2. Adatok és egy példa 3. Eredmények 3.1. Szervezetközi munkakapcsolatok 3.2. Személyközi munkakapcsolatok 3.3. Vezetői stílusok 4. Következtetések

 4. 21:14:02 1. Célok • Az Antenna Hungária átszervezésének megalapozása • A tényleges munkakapcsolatok alapján a jelenlegi tényleges működés leírása • A munkakapcsolatok és a formális struktúra összevetése • Lehetőségek és kockázatok meghatározása

 5. 21:14:02 2. Adatok Kérdőív (122 válaszadó);A vizsgált kapcsolat-típusok (relációk):

 6. 21:14:02 Egy példa Egy pénzügyi szolgáltató vállalat egy részlegének átszervezése Probléma: a részleg merev, hierarchikus felépítése nem tette lehetővé a gyors reagálást a piaci környezet változásaira. Megoldás: a munkakapcsolatok feltérképezése, és a formális struktúra eszerinti átalakítása: a rugalmasság növelése a horizontális munkakapcsolatok erősítésével, formalizálásával Forrás:http://www.orgnet.com/walk_thru.html

 7. 21:14:02 A formális struktúra

 8. 21:14:02 A munkakapcsolatok struktúrája

 9. 21:14:02 Az átszervezés utáni felépítés

 10. 21:14:02 • Tanulság: • a munkakapcsolatok eltérése a formális struktúrától befolyásolja a teljesítményt • a munkakapcsolatok összességét egyik szervezeti tag sem látja át: ehhez elemzés szükséges • a szervezeti felépítés a munkakapcsolatok figyelembevételével alakítható • az átalakítás után a szervezet hatékonyabban működött

 11. 21:14:02 3. Eredmények 3.1. Szervezetközi munkakapcsolatok • Kérdések: • Hogyan jellemezhetőek a szervezeti egységek közötti munkakapcsolatok? • Sűrűség - ritkaság • Formális hierarchia - nem formalizált munkakapcsolatok • Mi jellemzi a törzs és az üzemigazgatóság közötti kapcsolatokat? • Hierarchikus - nem formális, horizontális

 12. 21:14:02 1. Kérdés: Hogyan jellemezhetőek a szervezeti egységek közöttimunkakapcsolatok?

 13. Egységek közötti munkakapcsolatok 21:14:02 Az egy válaszadóra jutó kap-csolatok „dombor-zati” térképe; a magasabb terület sűrűbb kapcsolatra utal

 14. Egységek közötti, gyakoriságokkal súlyozott munkakapcsolatok 21:14:02 Az egy válaszadóra jutó, gyakoriság-gal súlyozott kapcsolatok „dombor-zati” térképe; a magasabb terület sűrűbb és gyakoribb kapcsolatra utal.

 15. Egységek közöttinapi munkakapcsolatok 21:14:02 Az egy válaszadóra jutónapikapcsolatok „dombor-zati” térképe

 16. Egységek közöttiheti munkakapcsolatok 21:14:02 Az egy válaszadóra jutóhetikapcsolatok „dombor-zati” térképe

 17. Egységek közöttihavi munkakapcsolatok 21:14:02 Az egy válaszadóra jutóhavikapcsolatok „dombor-zati” térképe

 18. Egységek közötti munkakapcsolatok szervezeti egység - típusonként 21:14:02 Az egy válaszadóra jutókapcsolatok „dombor-zati” térképe egyéni

 19. 21:14:02 2. Kérdés: Mi jellemzi a törzs és az üzemigazgatóság közötti kapcsolatokat?

 20. 21:14:02 Az üzemigazgatóság és a törzskapcsolódásának két elméleti típusa

 21. 21:14:02 Gondolatkísérlet Az üzemigazgatóságok megszűnésének modellezése • Az üzemigazgatók munkakapcsolatainak kiiktatása • Az üzemigazgatósági műszaki és gazdasági osztályok munkakapcsolatainak kiiktatása

 22. 21:14:02 Az első példa

 23. 21:14:02 Az első példa: X üzemigazgatóság Más üzig. Adott üzig. Törzs

 24. 21:14:02 Az első példa: X üzemigazgatóság Más üzig. Adott üzig. Törzs

 25. 21:14:02 Az első példa: X üzemigazgatóság Más üzig. Adott üzig. Törzs

 26. 21:14:02 A második példa

 27. 21:14:02 A második példa: Y üzemigazgatóság Más üzig. Adott üzig. Törzs

 28. 21:14:02 A második példa: Y üzemigazgatóság Más üzig. Adott üzig. Törzs

 29. 21:14:02 A második példa: Y üzemigazgatóság Más üzig. Adott üzig. Törzs

 30. 21:14:02 A harmadik példa

 31. 21:14:02 A harmadik példa: Z üzemigazgatóság Más üzig. Adott üzig. Törzs

 32. 21:14:02 A harmadik példa: Z üzemigazgatóság Más üzig. Adott üzig. Törzs

 33. 21:14:02 A harmadik példa: Z üzemigazgatóság Más üzig. Adott üzig. Törzs

 34. 21:14:02 3.2. Személyközi munkakapcsolatok

 35. 21:14:02 Kérdések • Milyen a szervezeti és személyes munkakapcsolatok egymáshoz való viszonya? • Megegyezők - eltérőek • Milyen az üzemigazgatóságokon belüli személyes kapcsolatok szerkezete? • Homogén - inhomogén • Milyen jellegzetes vezetői típusok találhatóak a munkakapcsolatok és információforrások szerint?

 36. 1. Kérdés Milyen a szervezeti és személyes munkakapcsolatok egymáshoz való viszonya?

 37. A szervezeti és személyes munkakapcsolatok összefüggése

 38. 2. Kérdés Milyen az üzemigazgatóságokon belüli személyes kapcsolatok szerkezete?

 39. Vezetők közötti tanácskérési kapcsolatok szervezeti egység - típusonként 21:14:02 Az egy válaszadóra jutókapcsolatok „dombor-zati” térképe szervezeti

 40. Vezetők közötti új ötletek megosztása szervezeti egység - típusonként 21:14:02 Az egy válaszadóra jutókapcsolatok „dombor-zati” térképe szervezeti

 41. Vezetők közötti együttműködési munkakapcsolatok szervezeti egység - típusonként 21:14:02 Az egy válaszadóra jutókapcsolatok „dombor-zati” térképe szervezeti

 42. 3. Kérdés Milyen jellegzetes vezetői típusok találhatóak a munkakapcsolatok és információforrások szerint?

 43. Vezetői típusok • Az alábbi kérdések alapján: • munkakapcsolatok • információforrások • függés • Három fő vezetői típus: • kifelé orientált • horizontálisan kapcsolódó • magabiztos

 44. 21:14:02 A kifelé orientált stílusú vezetőre jellemző: • (saját véleménye szerint) nem jut hozzá privát információhoz • jellemzően úgy gondolja, hogy függ a szállítóktól • fontosnak tartja a vevők ismeretét • esetenként tanácsot kér beosztottaitól • fontosnak tartja a munkamegbeszéléseket • fontosnak tartja a tanfolyamokat • fontos információforrásnak tartja a mérőműszerek leolvasását.

 45. 21:14:02 Ez a vezetői stílus olyan vezetőre jellemző, aki: • régóta dolgozik a cégnél • jellemzően üzemigazgatóságoknál dolgozik • az átlagnál alacsonyabb az iskolai végzettsége • inkább műszaki végzettségű • idősebb • jellemzően nincs közgazdász végzettsége • nem jellemző, hogy nyelvvizsgával rendelkezik.

 46. 21:14:02 A horizontálisan kapcsolódó stílusú vezetőre jellemző: • valamennyire fontosnak tartja a vevők ismeretét • jellemzően úgy gondolja, hogy függ az egyenrangúaktól • (saját véleménye szerint) hozzájut olyan információkhoz, amihez mások nem • általában nem kér tanácsot beosztottól • jellemzően tanácsot kér horizontálisan • fontosnak tartja a munkamegbeszéléseket

 47. 21:14:02 Ez a vezetői stílus olyan vezetőre jellemző, aki: • jellemzően nem régóta dolgozik a cégnél • a törzsben dolgozik • magasabb iskolai végzettségű • fiatalabb • jellemzően közgazdász végzettségű • kevés beosztásban dolgozott eddig a cégnél

 48. 21:14:02 A magabiztos stílusú vezetőre jellemző: • nem gondolja azt, hogy függ a szállítóktól • (saját véleménye szerint) hozzájut olyan információkhoz, amihez mások nem • jellemzően a beosztottjától kér tanácsot • általában nem kér tanácsot horizontálisan • nem tartja fontosnak a munkamegbeszéléseket • szokott előterjesztést készíteni • egyedül teljesíti feladatait

 49. 21:14:02 Ez a vezetői stílus olyan vezetőre jellemző, aki: • jellemzően magas iskolai végzettségű • jellemzően műszaki végzettségű • jellemzően rendelkezik nyelvvizsgával • sok beosztásban dolgozott már a cégnél

 50. 21:14:02 Tíz következtetés 1. Az üzemigazgatóságok szimultán - egy időben - való megszüntetése lehetséges. 2. Az üzemigazgatóságok egységes kezelése megvalósítható és nem hordoz feszültségeket. 3. Az üzemigazgatóságok osztályai közvetlenül - a formális hierarchia megkerülésével - kapcsolódnak a törzshöz. 4. Az üzemigazgató pozíciója a személyes munkakapcsolatokban az üzemigazgatóságon belül gyenge. 5. Az üzemigazgatóságok gazdasági osztályain végzett feladatok centralizálhatóak a legkönnyebben.