Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOBRODOŠLI … PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOBRODOŠLI …

DOBRODOŠLI …

165 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

DOBRODOŠLI …

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DELAVNICA „PRIPRAVA NA SAMOZAPOSLITEV“ »Delavnico financira Zavod RS za zaposlovanje« DOBRODOŠLI … RAVNE NA KOROŠKEM, SEPTEMBER 2013

  2. KDO SMO? A.L.P. PECA 1995 – Aktivirajmo Lokalne Potenciale PODPORA RAZVOJU PODJETNIŠTVA V LOKALNEM OKOLJU IN „POSLOVNI SERVIS ZA OBČANE“ Informacijska točka Europe Direct KOROŠKA Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline RAZVOJNE AKTIVNOSTI IN PROJEKTNO VODENJE • STORITVENE DEJAVNOSTI: • Priprava poslovnih načrtov in prijav na razpise • Priprava dokumentacije in vodenje postopkov javnega naročanja • Kadrovski in računovodski servis • Računalniško opismenjevanje odraslih • ……

  3. Delavnica PRIPRAVA NA SAMOZAPOSLITEV 9.9.2013 – 13.9.2013 PRVI DAN – 6 šolskih ur, 8.00 – 13.25 PREDSTAVITEV KANDIDATOV

  4. Delavnica PRIPRAVA NA SAMOZAPOSLITEV 9.9.2013 – 13.9.2013 DRUGI DAN – 6 šolskih ur, 8.00 – 13.25

  5. Delavnica PRIPRAVA NA SAMOZAPOSLITEV 9.9.2013 – 13.9.2013 TRETJI DAN – 5 šolskih ur, 8.00 – 12.35 ČETRTI DAN – 5 šolskih ur, 8.00 – 12.35 PETI DAN INDIVIDUALNA PREDSTAVITEV KANDIDATOV IN PRESOJA POSLOVNE IDEJE VSAK UDELEŽENEC DELAVNICE OPRAVI INDIVIDUALNI RAZGOVOR S PODJETNIŠKO SVETOVALKO KJER PREDSTAVI SVOJO POSLOVNO IDEJO – PREGLED IZPOLNJENEGA OBRAZCA RAZGOVOR TRAJA cca 20 – 30 minut

  6. Delavnica PRIPRAVA NA SAMOZAPOSLITEV 9.9.2013 – 13.9.2013 ČASOVNI POTEK DNEVA 1. 8.00 – 8.45 odmor - 5 minut 2. 8.50 – 9.35 odmor - 5 minut 3. 9.40 – 10.25 35 minut - odmor za malico 4. 11.00 – 11.45 odmor - 5 minut 5. 11.50 – 12.35 odmor - 5 minut 6. 12.40 – 13.25

  7. Delavnica PRIPRAVA NA SAMOZAPOSLITEV 9.9.2013 – 13.9.2013 VESELO NA DELO