Download
crisismanagement in de zorg communicatie op het grensvlak met het openbaar bestuur n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Crisismanagement in de zorg: communicatie op het grensvlak met het openbaar bestuur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Crisismanagement in de zorg: communicatie op het grensvlak met het openbaar bestuur

Crisismanagement in de zorg: communicatie op het grensvlak met het openbaar bestuur

143 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Crisismanagement in de zorg: communicatie op het grensvlak met het openbaar bestuur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Crisismanagement in de zorg: communicatie op het grensvlak met het openbaar bestuur 1 november 2012 Marco Zannoni

 2. COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies

 3. Communicatie & openbaar bestuur • Boegbeeld: burgervader/burgermoeder • Beslisser: opperbevelhebber • 'Werkgever': zorg voor eigen mensen • 1 van de hoofddoelen: negatieve effecten voorkomen Functies: • Waarschuwen • Instrueren • Informeren • Onzekerheden beperken • Communicatie kan niet los worden gezien van tal van andere zaken: omgaan met vermisten, meten gevaarlijke stoffen, opvang en verzorging, schadevraagstukken, etc. • Bestuurlijke rol vooral ook duiden

 4. Trends • Soms te veel nadruk op communicatie: "ask not what to say, but ask what to do" • Structurele problemen rond registratie leiden ook tot communicatieproblemen • Meer aandacht voor slachtoffercommunicatie • Sociale media (onder- en overschatting)

 5. Uitdagingen van crisismanagement in de zorg • De basis op orde hebben • Tijdig betrokken worden vanuit inzicht in rollen en verantwoordelijkheden • Leiderschap tonen • Inzicht hebben in de crisismanagement wereld van de overheid • Feiten in beeld krijgen temidden van chaos • Tijdig, zorgvuldig en adequaat informeren van familieleden • Adequate interne en externe communicatie • Realiseren van zorgcontinuïteit • Adequaat omgaan met privacy • Omgaan met onderzoeken & toezicht • Betrekken RvT en MR • Integrale aanpak doorzetten in de nafase Zie ook: www.cot.nl

 6. Leiderschap tonen

 7. Goed aansluiten op het crisismanagement van de overheid

 8. Feiten in beeld krijgen temidden van chaos

 9. Tijdig, zorgvuldig en adequaat informeren van familieleden

 10. …. Interne & externe communicatie

 11. Garanderen privacy

 12. Omgaan met onderzoeken & toezicht

 13. Tips • Maak altijd een goede crisisdiagnose • Benoem altijd doelen en doelgroepen van communicatie • Breng altijd in kaart hoe de 'wereld' eruit ziet: van welke groter geheel maakt u deel uit? Wat is er allemaal 'opgetuigd' vanuit communicatie (van COPI woordvoerder tot eventueel beleidsteam burgemeester). Wie doet wat? • Ga na of u goed bent 'aangesloten', ook letterlijk • Bespreek dit in de voorbereiding met direct betrokken gemeente: 'hoe zien we dat samen voor ons straks'? • Houd oog voor raakvlakken met registreren, opvang en dergelijke

 14. COT Instituut voor Veiligheids– en Crisismanagement Marco Zannoni Koninginnegracht 26 2514 AB Den Haagt +31 (0)70 312 20 20 f +31 (0)70 312 20 12 e m.zannoni@cot.nl iwww.cot.nl I http://www.cot.nl/sectoren/zorg/index.html T @MarcoZannoni Het COT is een onderdeel van Aon Nederland