Download
krytosemenn rastliny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krytosemenné rastliny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krytosemenné rastliny

Krytosemenné rastliny

1634 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Krytosemenné rastliny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Krytosemenné rastliny Michal Harhovský Ľubomíra Petergáčová

 2. Magnóliorasty (Magnoliophyta)Charakteristika • Ku krytosemenných rastlinám (Angiospermae) patria najvyššie organizované rastliny, a to dreviny aj byliny. • Vyvinuli sa na konci druhohôr a niektorí dokonca spájajú ich rozšírenie (najmä jedovatých druhov) so zánikom dinosaurov. • Patrí sem prevažná časť semenných rastlín (asi 220 000 druhov). • Semeno je ukryté v plode. Vajíčka a semená chráni oplodie a zúčastňuje sa na ich rozširovaní. • Plody môžu byť suché alebo dužinaté. • Všetky krytosemenné rastliny zaraďujeme do oddelenia Magnoliophyta - magnóliorasty. • Toto oddelenie sa rozdeľuje na dve triedy:dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové.

 3. Dvojklíčnolistové rastliny • Dvojklíčnolistové (Magnoliopsida) sú fylogeneticky staršie ako jednoklíčnolistové. Zaraďujeme sem väčšinu súčasných bylín, ale aj dreviny. • Kvet je 4- alebo 5- početný. • Listová žilnatina je perovitá alebo dlaňovitá. • Zárodok má dva klíčne listy. • Cievne zväzky sú v kruhu. • Koreňová sústava- alorízia.

 4. Kvet • Zobrazenie kvetu: • 1-kvetná stopka, • 2 - kvetné lôžko, • 3 - kvetný obal, • 4 - tyčinky, • 5 – piestik

 5. Delenie • Magnóliovés čeľaďami: magnóliovité, iskernikovité, makovité, leknovité. • Hamamelové s čeľaďami: pŕhľavovité, konopovité, bukovité, brezovité, lieskovité. • Klinčekové s čeľaďami: klinčekovité, mrlikovité, stavikrvovité. • Diléniové s čeľaďami: čajovníkovité, fialkovité, kapustovité, prvosienkovité, lipovité, bavlníkovité, prýštecovité. • Ružové s čeľaďami: ružovité, bôbovité, mrkvovité. • Astrové s čeľaďami: ľulkovité, hluchavkovité, astrovité.

 6. Magnóliové • Magnóliovité, leknovité Magnólia veľkokvetá Lekno biele

 7. Blyskáč jarný Iskerník prudký • Iskernikovité Veternica hájna

 8. Makovité Lastovičník väčší Mak vlčí Mak siaty

 9. Hamamelové • Pŕhľavovité, konopovité pŕhľava dvojdomá chmeľ obyčajný

 10. Jelša lepkavá • Brezovité Breza previsnutá

 11. Lieska obyčajná • Lieskovité Hrab obyčajná

 12. Bukovité Gaštan jedlý Buk lesný Dub letný

 13. Klinčekové • Klinčekovité, stavikrvovité

 14. Diléniové • Kapustovité, prvosienkovité prvosienka jarná kapsička pastierska

 15. Fialkovité, lipovité Lipa veľkolistá Fialka voňavá

 16. Ružové • Bôbovité, mrkvovité Boľševník borščový

 17. Ružovité Nátržník husí Ruža šípová

 18. Astrové • Ľuľkovité, hluchavkovité, mrkvovité

 19. Jednoklíčnolistové rastliny • Trieda jednoklíčnolistových (Liliopsida) sa vyvinula z leknovitých (Nymphaeaceae). Sú to rastliny ekologicky veľmi plastické a mnohé z nich (obilniny) hospodársky mimoriadne dôležité na celom svete. Patrí sem asi 40 000 druhov, z veľkej väčšiny bylín, ale nájdu sa aj dreviny. • Kvet je 3- početný. • Listová žilnatina je rovnobežná. • Zárodok má jeden klíčny list. • Cievne zväzky sú roztrúsené. • Koreňová sústava- homorízia.

 20. Delenie • Ľaliovité • Amarylkovité • Vstavačovité • Lipnicovité • Arekovité

 21. Ľaliovité, amarylkovité, vstavačovité Snežienka jarná Konvalinka voňavá

 22. Lipnicovité

 23. Ďakujeme za pozornosť