Download
okrasn rastliny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OKRASNÉ RASTLINY PowerPoint Presentation
Download Presentation
OKRASNÉ RASTLINY

OKRASNÉ RASTLINY

757 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

OKRASNÉ RASTLINY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. OKRASNÉ RASTLINY Spracovala: Barborka BARANOVÁ Trieda: 6.A Predmet: Biológia

 2. Čo sú okrasné rastliny? • skrášľujú životné prostredie • živé ploty a kry chránia pred prachom a hlukom

 3. Okrasné byliny TULIPÁN NARCIS

 4. Okrasné dreviny Ihličnaté stromy SMREKOVEC OPADAVÝ Ihličnaté kry BORIEVKA OBYČAJNÁ

 5. Okrasné dreviny Listnaté stromy ORGOVÁN OBYČAJNÝ Listnaté kry ZLATOVKA

 6. Okrasné byliny(trváce) MARGARÉTA PETÚNIA

 7. Vodné rastliny LEKNO BIELE MäTA VODNÁ

 8. Skalničky SKALNICA HORSKÁ ROZCHODNÍK SKALNÝ

 9. Izbové rastliny ORCHIDEA FIALKA

 10. Dovezené okrasné rastliny POHÁNKOVEC JAPONSKÝ SUMACH PÁLKOVÝ

 11. Ďakujem za pozornosť