Download
lie iv rastliny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liečivé rastliny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liečivé rastliny

Liečivé rastliny

355 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Liečivé rastliny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liečivé rastliny Jednotlivé druhy a ich využitie

 2. Liečivé rastliny v histórii ľudstva • Dá sa povedať,že rastliny sprevádzajú človeka od kolísky po hrob. Osobitnú skupinu tvoria liečivé rastliny.Liečivých rastlín je v Európe asi 1000 druhov.Naša oficiálna medicína ich používa asi 150,európska vyše 300,v ľudovom liečiteľstve sa ich používa asi 800.V minulosti liečba spočívala najmä na liečivých rastlinách.Rastlinná terapia sa označuje ako . fytoterapia

 3. Liečenie rastlinami • Liečenie rastlinami-fytoterapia-siaha do najstarších dôb.Pôvodná forma fytoterapie spočívala v podávaní čerstvých rastlín, neskôr sa užívali ratslinné šťavy a odvary, a potom sa v praxi ujali vhodnejšie galenické formy,ako sú extrakty,tinktúry a pod.Najväčšiu obľubu odpradávna až dodnes však majú liečivé čajoviny- . species

 4. Význam zberu liečivých rastlín • Slovensko so svojimi asi 250 druhmi liečivých rastlín rastúcich voľne v prírode a v dostatočnom množstve je priam predurčené zásobovať nimi aspoň podstatnú časť Európy.Z asi 300 druhov drog,ktoré sú bezprostrednou zložkou európskych farmaceutických prípravkov, môže poskytnúť polovicu až dve tretiny.

 5. Obdobie zberu liečivých rastlín • Obdobie zberu záleží od toho,kedy je v nich maximum účinných látok.Nemožno ho teda voliť náhodne,pretože má svoje vedecky opodstatnené dôvody.V podstate treba poznať charakter obsahových látok zbieranej rastlinnej časti a aspoň zhruba vplyvy,ktoré na ne pôsobia.Iba vtedy totiž získame hodnotné drogy.

 6. Sušenie liečivých rastlín • Sušenie je druhý faktor,ktorého priebeh zasa určujú svojím charakterom obsahové látky rastliny.Rastliny by sme mali sušiť čím najrýchlejšie,nie však pri vysokých teplotách,teda tak,aby si sušený materiál zachoval pôvodnú farbu.Sušíme v tieni,pri dobrej výmene vzduchu.Sušenie sa končí, keď sa rastlina pri pokuse o ohnutie láme.

 7. Cibuľa kuchynská • Cibuľa má podobné účinky ako cesnak. Znižuje hladinu krvného cukru,osoží proti chorobám dýchacích ciest (pri kašli a prechladnutí sa užívajú zavárané rezy s cukrom)

 8. Materina dúška • Z jej prípravkov sa uplatňuje najmä silica a rôzne extrakty pri ochoreniach dýchacích ciest, zápaloch hrtana a bronchitídach.

 9. Ibiš lekársky • Jeho účinky tíšia bolesť i zápaly pri kašli,kataroch dýchacích ciest. Pridáva sa do ústnych vôd,do kloktadiel pri zápaloch mandlí, ústnej dutiny a pri ochoreniach dýchacích ciest.

 10. Veronika lekárska • Používa sa pri ochoreniach dýchacieho traktu,urýchľuje odhlieňovanie pri kašli,astme a pod. Zvonka sa používa ako odvar na kloktanie,alebo sa robí teplý zábal.

 11. Záver • Záujem o liečivé rastliny ako prírodné liečivá má u nás hlboké korene.Zber liečivých rastlín sa pre mnohých stal užitočnou a aktívnou formou odpočinku. Rastlinné liečivá v prirodzenom stave nie sú,ako sa kedysi myslelo,zázračným prostriedkom.V rukách laika môže bylinka poslúžiť ako liek,ale platí,že liečivé rastliny nemožno používať bez lekárskeho riadneho lekárskeho vyšetrenia.