Download
od kvetu k plodu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Od kvetu k plodu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Od kvetu k plodu

Od kvetu k plodu

1039 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Od kvetu k plodu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Od kvetu k plodu Prírodoveda - 5. ročník Ing. Kočiš Ján

 2. Od kvetu k plodu

 3. Rozmnožovanie rastliny • Reprodukcia znamená vznik nového života, novej rastliny • Spôsoby reprodukcie nepohlavné pohlavné

 4. Vegetatívne rozmnožovanie Formy vegetatívneho rozmnožovania: 1. Koreňmi 2. Poplazmi 3. Podzemkami 4. Cibuľami 5. Hľuzami 6. Odrezkami

 5. Pohlavné rozmnožovanie • Kvitnúce rastliny sa rozmnožujú pohlavne • Samičia pohlavná bunka sa spojí so samčou pohlavnou bunkou • Proces reprodukcie prebieha v dvoch fázach : opelenie oplodnenie

 6. Pozdĺžny prierez kvetu tyčinka kališný lístok Korunný lupienok piestik

 7. Rozmnožovacie orgány kvetu • Samčie orgány - tyčinka • Samičie orgány - piestik

 8. Tyčinka • Časti tyčinky : peľ peľnice nitka peľové zrnká

 9. Piestik Piestik má tieto časti : - blizna - čnelka - semenník

 10. Fázy generatívneho rozmnožovania Opelenie je prenos peľu z tyčinky na bliznu piestika

 11. Spôsoby opelenia Peľ sa prenáša z tyčinky na bliznu piestika rôznym spôsobom : napr. - hmyzom - vetrom

 12. Podľa zdroja peľu Opelenie rastlinysvojím peľom je samoopelenie Opelenie rastliny cudzím peľom toho istého druhu je cudzoopelenie

 13. Oplodnenie Prebieha nasledovne : 1. Prichytenie peľu na bliznu piestika 2. Z peľového zrnka vzniká peľové vrecúško 3. Prerastanie peľového vrecúška čnelkou piestika a tvorba dvoch pohlavných bunieka jednej vyživovacej bunky

 14. Oplodnenie Spojenie pohlavných buniek Peľové zrná Peľové vrecúško Samčie pohlavné bunky Vegetatívna bunka Spojenie pohlavných buniek Peľový vchod Vajcová bunka Polárne jadrá Mnohobunkové vajíčka Vajcové obaly Spojenie pohlavných buniek

 15. Oplodnenie Vajíčko, samčia pohlavná bunka Semenník miesto splynutia samčej a samičej pohlavnej bunky

 16. Použitá literatúra • Školská encyklopédia biológie • Prírodopis pre 5. ročník základných škôl • Ilustrácie Stiefel • www.google.sk

 17. ĎAKUJEM ZA POZORNOSTˇ