Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pôda PowerPoint Presentation

Pôda

371 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pôda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pôda

 2. Neživá príroda • Čo patrí ku neživej prírode? • Čo zapríčiňuje rozpad skál? • Ako využívame neživú prírodu?

 3. Pôda • Je súčasťou prírody. • Vyrastajú z nej rastliny, ktoré z nej čerpajú výživné látky.

 4. Zloženie pôdy Obsahuje: • Vodu • Vzduch • Kamienky • Piesok • Íl • Zvyšky rastlín a živočíchov dôkaz

 5. Pôda obsahuje - vodu späť

 6. Pôda obsahuje - vzduch späť

 7. Pôda obsahuje – časti rastlín späť

 8. Pôda obsahuje - piesok späť

 9. Pôda obsahuje - kamienky späť

 10. Ornica Vrchná časť pôdy, ktorú poľnohospodári obrábajú.

 11. Pôda Je súčasťou prírody. Vyrastajú z nej rastliny, ktoré z nej čerpajú výživné látky. Pôda obsahuje: • Vodu • Vzduch • Kamienky • Piesok • Íl • zvyšky rastlín a živočíchov Ornica: vrchná časť pôdy, ktorú poľnohospo- dári obrábajú.