Download
rastlinn org ny kvet flos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rastlinné orgány: Kvet (Flos) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rastlinné orgány: Kvet (Flos)

Rastlinné orgány: Kvet (Flos)

491 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Rastlinné orgány: Kvet (Flos)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia Rastlinné orgány: Kvet (Flos)

 2. Obsah • Funkcia kvetu • Nahosemenné rastliny • Krytosemenné rastliny • Kvetné obaly • Vlastné reprodukčné orgány • Súmernosť kvetu • Pohlavnosť kvetu • Použité zdroje

 3. Funkcie kvetu Kvet je reprodukčnýmorgánomrastlín, ktorého úlohou je tvorba pohlavnýchbuniek, slúžiacich na rozmnožovanie a zachovanie druhu. Reprodukčné orgány semenných rastlínsú listového pôvodu.

 4. U nahosemenných rastlín (borovicorastov) tzv. nepravý kvet - v samčích šištičkách tvoria peľové zrnká a na semenných šupinách samičích šištičiek sa vytvárajú 2 nahé vajíčka U krytosemenných rastlín (magnóliorastov) tzv. pravý kvet - kvety vyrastajú na skrátenej a sploštenej časti stonky = kvetné lôžko. Kvetné časti sú v kvetnom lôžku.

 5. Nahosemenné rastliny súkvetia predstavujú šištičky: a) samčie – tvorí vreteno so závitnicovito usporiadanými výtrusnými listami (tyčinkami) b) samičie – tvorí vreteno a závitnicovito usporiadané podporné listene, v ich pazuchách sú semenné šupiny a na nich 2 nahé vajíčka vajíčka sú nahé

 6. samčia šištička samičia šištička tyčinka šupina s vajíčkami

 7. Krytosemenné rastliny • V úplnom kvete sarozlišujú : • kvetné obaly • vlastné reprodukčné orgány • kvetnélôžko 1 lupienky 2 piestik 3 tyčinky 4 vajíčko 5 kališné lístky

 8. Kvetné obaly Nerozlíšenéfarbou a tvarom- okvetné lístky(tepalus), ichsúborokvetie(perigon) • Rozlíšenéfarbou a tvarom - • kalich (calyx)z kališných lístkov (sepala); • vonkajšiačasťobalov, • ochranná funkcia, • väčšinou zelený • koruna (corolla)z korunných lístkov (petala); • vnútornáčasťobalov, • väčšinoupestrosfarbená, • lákaopeľovače

 9. Vlastné reprodukčné orgány zabezpečujú pohlavné rozmnožovanie Tyčinka (stamen) Plodolist ( karpela )

 10. Tyčinka (stamen) U nahosemenných rastlín :sú šupinovité, ploché s väčšímpočtompeľovýchkomôrok U krytosemenných rastlín :súrozlíšené na peľnicu (anthem) – 2 peľovévrecká 4 peľovékomôrky= samčie výtrusnice = mikrosporangiá nitku (filamentum ) V peľových komôrkach je peľotvorné pletivo. Jeho delením vznikajú materské peľové bunky. Z nich meiózou vznikajú haploidné peľové zrnká ( mikrospóry = samčie výtrusy ).

 11. Plodolist ( karpela ) U nahosemenných rastlín : je plochý U krytosemenných rastlín : zrastom 1 aleboviacerýchplodolistov vzniká piestik Piestikmá 3 časti : blizna čnelka semenník Z delivého pletiva plodolistu placenty vzniká vajíčko. vajíčko

 12. Súmernosť kvetu Kvetsúmerný - zygomorfný jedna rovina súmernosti (fialka) Pravidelný - aktinomorfný ( lúčovitý ) viacrovínsúmernosti ( iskerník ) Nepravidelný - asymetrický nemá rovinu súmernosti (valeriána)

 13. Pohlavnosť kvetu Obojpohlavný– prítomné tyčinky aj piestiky Jednopohlavný– samčiekvety( len tyčinky ), samičie ( len piestiky) . Rastlina jednodomá – na rastline sú oddelené samčie aj samičie kvety Rastlina dvojdomá – na rastline sú len kvety samčie,samičie na inej rastline Rastlina polygomická – nesie kvety obojpohlavné aj jednopohlavné samčie aj samičie

 14. Použité zdroje LENOCHOVÁ, M., NEČAS, O., DVOŘÁK, F. Biológia pre 1.ročník gymnázií. 3.vydanie. Bratislava: SPN, 1994. 211 s. ISBN 80-08-02318-X UŠÁKOVÁ, K., ČIPKOVÁ, E., NAGYOVÁ, S. Biológia 7 - Praktické cvičenia a seminár z biológie I pre gymnáziá. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 2007. 110 s. ISBN 978-80-10-00766-0 UŠÁKOVÁ, K., HUDÁK, J., KRAJČOVIČ, J. Biológia pre gymnáziá - 1.časť. 3.vydanie. Bratislava: SPN, 2006. 87 s. ISBN 80-10-00990-3 VILČEK, F. Prehľad biológie I. 1.vydanie. Bratislava: SPN, 1997. 316 s. ISBN 80-08-00990-X lms.planetavedomosti.sk (kurz biológie ZŠ – učiteľ) www.nmj.sk (stredoškolská odborná činnosť/fotodokumentácia) www.oskole.sk (maturity/Bio)