Download
krytosemenn rastliny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krytosemenné rastliny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krytosemenné rastliny

Krytosemenné rastliny

472 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Krytosemenné rastliny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Krytosemenné rastliny Samuel Straka IX.C

  2. Krytosemenné rastliny sú... • ...vyššie rastliny, ktoré majú telo rozlíšené na nadzemnú stonku s listami a na podzemné orgány- primárne korene. • V drevnej časti cievnych zväzkov sú u väčšiny krytosemenných rastlín cievy. Umožňujú pohyb vody v rastline - veľký pokrok vo vývoji rastlín.

  3. Delenie • dvojklíčnolistové: evolučne staršie. - cievne zväzky usporiadané do kruhu, 2 protistojné klíčne listy, korienok transformujúci sa na primárny koreň • jednoklíčnolistové: pochádzajú z niektorej starej skupiny 2-kl. - jeden klíčny list, funkciu primárneho koreňa preberajú náhradne orgány

  4. Pagaštan konský • Anglicky: Horse-chestnut • Rod:  Aesculus • Čeľaď:  Hippocastanaceae, • Pôvod:  Balkánský polostrov • Výška v dospelosti: 25.00 m • Opadavosť:  rastlina opadavá • Doba kvitnutia:    V, VI, VII, • Farba kvetov: biela, oranžová    • Nároky na pôdu:  humózna, ílovitá, živná,

  5. Breza previsnutá • Anglicky: white birch • Rod:  Betula • Čeľaď:  Betulaceae, • Pôvod:  Evropa, Malá Asie • Výška v dospelosti: 20.00 m • Opadavosť:  rastlina opadavá • Nároky na pôdu:  hlinitá, piesčitá,

  6. Jelša lepkavá • Anglicky: European alder • Rod:  Alnus • Čeľaď:  Betulaceae, • Pôvod:  Európa, Malá Ázia, Sibír • Výška v dospelosti: 25.00 m • Opadavosť:  rastlina opadavá • Doba kvitnutia:    III, IV, • Nároky na pôdu:  ílovitá, vlhká, živná,

  7. Hrab obyčajný • Anglicky: EuropeanHainbuche • Rod:  Carpinus • Čeľaď:  Corylaceae, • Pôvod:  Európa, Kaukaz, sever Turecka, Irán • Výška v dospelosti: 25.00 m • Opadavosť:  rastlina opadavá • Nároky na pôdu:  hlinitá, vlhká,