Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pôda PowerPoint Presentation

Pôda

288 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pôda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pôda Prírodoveda 3. ročník Mgr. Denysa Križanová

  2. Pôda – súčasť prírody. • tvorí vrchnú sypkú vrstvu zemského povrchu • vyrastajú z nej rastliny • čerpajú z nej výživu • korene pôdu spevňujú

  3. Čo je v pôde: • kamienky piesok íl zvyšky rastlín Hádaj čo ešte!

  4. Urob si pokus 1. • Budeš potrebovať: • pohár • malú lopatku alebo lyžicu pôdy • vodu Ako na to: Zalej v pohári pôdu. Pozoruj, čo sa v pohári deje. Čo si zistil?

  5. Urob pokus 2. • Budeš potrebovať: • misku alebo tanierik • malé množstvo pôdy • sklenenú tabuľku alebo misku Ako na to: Nasyp pôdu na tanierik alebo misku. Prikry ju sklenenou miskou alebo tabuľkou a daj na radiátor. Čo si zistil?

  6. Pokusy dokazujú kyslík a vodu v pôde. • VODA KYSLÍK prší rýľujeme polievame

  7. Druhy pôd Hnedozem Ílovitá pôda • Černozem Piesočnatá zem Štrkovitá zem Kamenistá zem

  8. Zem si treba chrániť! Denysa

  9. Tvoje poznámky do zošita:Pôda • Povrch Zeme tvorípôda. Tvorí jupiesok, kamienky, íl, zvyšky rastlín a živočíchov. Nájdeme v nej kyslík a vodu. • Pôdu chránime! Dáva nám život! • Nakresli si svoje dva pokusy: • Pokus1.: Pokus 2.: Vyzrážaná vodná para Kyslík v bublinkách

  10. Ochrana zeme a pôdy • upravujeme ju a hnojíme prírodnými hnojivami • nazastavujeme ju ďalšími domami a budovami • chránime ju pred vetrom stavaním vetrolamov • nevyhadzujeme odpadky • orieme ju naprieč, aby sa neodplavovala ornica