Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RASTLINY PowerPoint Presentation

RASTLINY

544 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RASTLINY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RASTLINY Mgr. Javorkova Lubica

  2. OBSAH ♠Poznávame rastliny ♠ Telo kvitnúcej rastliny ♠ Rastliny kvitnúce a nekvitnúce ♠ Podzemná a nadzemná časť ♠Vieš nájsť správny názov ? ♠ Hľadáme chybu

  3. POZNÁVAME RASTLINY ♣ Jablone, trávy, huby, šípová ruža, púpava, papraď ...... všetko sú to rastliny

  4. ♠ Niektoré rastliny kvitnú. Sú to kvitnúce rastliny ♣ Rastliny, ktoré nekvitnú, nazývame nekvitnúce rastliny

  5. TELO KVITNÚCEJ RASTLINY ♣ Základné časti kvitnúcej rastliny sú kvet plod list stonka koreň

  6. nadzemné list kvet plod stonka JEDNOTLIVÉ ČASTI RASTLINY DELÍME NA : koreň podzemné

  7. Slovo, ktoré nie je správne oprav : Časti rastlinného tela sú koreň, list, stopka, plod a kvet. Kvet je podzemnou časťou rastliny. stonka nadzemnou

  8. K obrázku rastliny doplň správny názov G B jedľa sedmokráska tulipán D dub jabloň slnečnica C A F E papraď

  9. POUŽITÁ LITERATÚRA PRÍRODOVEDA pre ZŠ Pracovný zošit pre 3. ročník ŽŠ