Download
lie iv rastliny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liečivé rastliny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liečivé rastliny

Liečivé rastliny

211 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Liečivé rastliny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liečivé rastliny Dominika Bohunická

 2. Úvod • Téma liečivé rastliny je známa už oddávna. Naši predkovia poznali liečivé účinky liečivých rastlín dávno pred tým, ako sa dostali antibiotiká do pultov lekární.

 3. Medikamentózna liečba spočívala v minulosti predovšetkým na liečivých rastlinách, menej na látkach minerálneho pôvodu. Až starovek diferencoval terapiu na: contraria contrarris (protichodné prostichodným) similia similibus (rovnaké rovnakým) Liečba rastlinami môže byť: kauzálna (zameraná na príčiny choroby) symptomatická (zameraná proti príznakom choroby) Alopatia- (z grec. Allos-iný a pathos- choroba) Homeopatia-(z gerc. Homoios- podobný) Liečivé rastliny v živote človeka

 4. Zber a sušenie liečivých rastlín • Slovensko má rozmanité geologické zloženie, teda aj pre vegetáciu má dobré podmienky. Má dostatok vodných tokov, čo priaznivo ovplyvňuje rastlinstvo aj je v miernom pásme, čiže tu nie sú extrémne mrazy ani tropické horúčavy. • Na Slovensku je zhruba 200 až 250 druhov liečivých rastlín

 5. Od liečivej rastline k droge Čerstvé rastliny tvoria liečivú biologickú surovinu, no jej sušením vznikne droga. Čerstvá rastlina rýchlo podlieha nežiaducim zmenám a na ich zastavenie sa používa: • pôsobenie pár alkoholu na zozbieraný materiál • zmrazovanie pri nízkych teplotách lyofilizácia

 6. Problematika štyroch základných faktorov • 1. obdobie zberu liečivých rastlín a sám zber • 2. spôsob sušenia nazberaného materiálu • 3. spôsob skladovania drog • 4. obsahové látky liečivých rastlín

 7. Obsahové látky liečivých rastlín • cudzie organické prímesi • iné časti materskej rastliny • anorganické prímesi • strata sušením

 8. Produkty metabolizmu • Rozdeľujú sa na: 1. primárne (enzýmy, metabolity) 2. sekundárne (substancie) • Obsahové látky v rastline: 1. alkaloidy 2. glykozidy 3. horčiny 4. flavonoidy 5. éterické oleje 6. kyseliny

 9. Použitie liečivých rastlínčajovinové zmesi • 3 spôsoby prípravy čajov: 1. macerát 2. zápar 3. odvar • špeciálne čajoviny podľa indikačných skupín: Antiastmatiká Antidiabetiká Antidiaroiká Antihemoroidáliá Antihidrotiká Antireumatiká

 10. Liečivé rastliny • Alchemilka žltozelená (Alchemilla vulgaris)

 11. Cesnak medneví (Alliurm ursinum)

 12. Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) Materina dúška (Thymus serpyllum)

 13. Myšochvost obyčajný (Achillea millefolium) Nechtík lekársky (Calendula officinalis)

 14. Podbeľ liečivý (Tussilago farfara) Praslička roľná (Equiselum arvense)

 15. Prvosienka jarná (Primula officinalis) Púpava lekárska (Taraxacum offifinale)

 16. Repík lekársky (Agrimonia eupatoria) • Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata)

 17. Šalvia lekárska (Salvia officinalis) Žihľava malá (Pŕhľava malá)