Download
test pact n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Test PACT PowerPoint Presentation

Test PACT

204 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Test PACT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Test PACT 02.12.2013

 2. Recunoașteți cât mai multe personaje din imaginile de mai jos:

 3. Cu ce om politic din perioada interbelică a fost comparat Victor Ponta, pe când era lider al Tineretului Social Democrat?

 4. Care este traseul unui proces legislativ, de la formularea inițiativei legislative până la intrarea în vigoare a legii Formularea inițiativei Examinarea și avizarea proiectelor de lege și a propunerilor legislative în comisiile permanente Includerea proiectelor de lege și a propunerii legislative pe ordinea de zi a ședințelor de plen Dezbaterea proiectelor de lege și a propunerilor legislative în plenul Senatului Votarea legilor Întoarcerea legii la prima Cameră sesizată Semnarea legii de către președinții celor două Camere Promulgarea legii de către Președintele României Reexaminarea legii Publicarea ei în Monitorul Oficial și intrarea ei în vigoare

 5. Numiți președinții Camerei Deputaților, din 1990 până în prezent:

 6. Numiți președinții Senatului, din 1990 până în prezent:

 7. În ce scandal, legat de promovarea imaginii României în străinătate, a fost implicat Ion Iliescu? Alte logo-uri: Fabulospirit România, mereu surprinzătoare Land of Choice

 8. Care au fost contracandidații din turul II, ai președinților României post-comuniste?

 9. Ce candidat la președinție și-a intitulat platforma Contractul cu România?

 10. Prezentați pe scurt procedura angajării răspunderii Guvernului

 11. În ce context poate Președintele să dizolve Parlamentul?

 12. Ce tip de regim există în acest moment în România, din perspectiva raportului dintre instituțiile publice și a localizării puterii în ansamblul instituțional • Regim parlamentar semi-prezidențial • Puterea executivă este dependentă de încrederea legislativului • Semi-prezidențialismul: sistem mixt bazat pe o structură executivă duală flexibilă, adică pe un Executiv bicefal al cărui ”prim cap” oscilează după cum se schimbă majoritatea parlamentară

 13. Numiți miniștrii Guvernului Ponta.

 14. Care sunt atribuțiile instituțiilor politice fundamentale și sistemul autorităților publice?

 15. Care sunt funcțiile îndeplinite de cele două Camere ale Parlamentului • Funcția de reprezentare • Funcția legislativă • Funcția de control parlamentar • Funcția de informare • Funcția de desemnare prin învestire, alegere sau numire a unor autorități publice

 16. Numiți autoritățile/instituțiile ai căror membrii sunt numiți, potrivit legii, de Senat

 17. Care sunt atribuțiile Președintelui Senatului

 18. Definiți moțiunea de cenzură

 19. Care sunt guvernele post-decembriste demise prin moțiune de cenzura?

 20. Ce președinte al României este inclus în nomenclatura comunistă, în Raportul Tismăneanu?

 21. Ce funcții a ocupat Ion Iliescu în perioada comunistă? • Din 1949 estemembru al CC al UTM, iarsecretar din 1954. • La 19 august 1956 a fost ales presedinte al Comitetului de organizare a AsociatiilorStudentesti, apoi al Consiliului (martie 1957). • sefde sectie la CC al PCR (1965) • prim-secretar al CC al UTC • ministrupentruproblemeletineretului (1969-1971), • secretaral Comitetului PCR Timissi Iasi (panã in 1977) • presedinte al Consiliului National al Apelor (1979-1984) • iarintreanii 1965-1984 membru al CC al PCR. • A avutfunctia de director al EdituriiTehnicepana in 1989

 22. Ce candidat la președinție a făcut următoarea afirmație: ce ghinion pe țara asta, să aibă de ales între doi foști comuniști?

 23. Cine și în ce context a pus întrebarea Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?

 24. În ce condiții pot participa jurnaliștii la ședințele Senatului?

 25. Prezentați pe scurt procedura de suspendare din funcție a Președintelui României

 26. Recunoașteți personajele:

 27. Prezentați structura Consiliului Superior al Magistraturii

 28. Cine poate solicita CC controlul constituționalității legilor înainte de promulgare?

 29. Care sunt dotările minime obligatorii pentru satele reședință de comună? Dotarile minime obligatorii necesare in vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt: • - sediu de primărie; • - grădinița, școala primara si gimnaziala; • - dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic; • - posta, servicii telefonice; • - sediu de politie si de jandarmerie; • - cămin cultural cu biblioteca; • - magazin general, spatii pentru servicii; • - teren de sport amenajat; • - parohie; • - cimitir; • - stație/halta C.F. sau stație de transport auto; • - dispensar veterinar; • - sediu al serviciului de pompieri; • - puncte locale pentru depozitarea controlata a deșeurilor; • - alimentare cu apa prin cișmele stradale.

 30. Prezentați pe scurt principiile de organizare a justiției • Justiția constituie monopol de stat • Organizarea justiției pe sistemul dublului grad de jurisdicție • Egalitatea în fața justiției • Gratuitatea justiției • Jurisdicțiile sunt permanente și sedentare • Colegialitatea