Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CARPA ŢII OCCIDENTALI PowerPoint Presentation
Download Presentation
CARPA ŢII OCCIDENTALI

CARPA ŢII OCCIDENTALI

2351 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CARPA ŢII OCCIDENTALI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CARPAŢII OCCIDENTALI

 2. AŞEZARE: • de la Valea Dunării, în sud, până la Valea Barcăului, în nord.

 3. “Nici un ţinut din munţii noştri nu are înfăţişări atât de variate ca Munţii Apuseni. Când îi priveşti din Valea Mureşului, par valurile uriaşe ale unei mări înfuriate. [...] o zonă calcaroasă e ciuruită de gropi şi de peşteri fantastice...” George Vâlsan – “Pământul românesc şi frumuseţile lui” • CARACTERISTICI: • - munţi de încreţire, alcătuiţi din roci variate; • au cele mai mici înălţimi (vârful Bihor, 1849 m), culmile rotunjite; • dealurile, depresiunile şi câmpiile pătrund adânc în munte fiind cei mai fragmentaţi, deci uşor de traversat; • au cel mai mare număr de aşezări omeneşti din Carpaţi; • bogaţi în păduri de fag, păşuni, minereuri de fier, aur, argint şi ape minerale.

 4. GRUPE DE MUNŢI: • Munţii Banatului: • între Valea Dunării şi Valea Timişului; • au aspectul unor dealuri împădurite; • Munţii Semenic, Munţii Almăjului, Cheile Nerei, Defileul Dunării.

 5. Munţii Semenic

 6. Râul Nera izvorăşte din Munţii Semenic şi se varsă în Dunăre

 7. Cheile Nerei

 8. Parcul Naţional • Cheile Nerei-Beuşniţa • se numără printre cele zece parcuri naţionale existente în ţară, prezentând elemente unicate: • Cheile Nerei – cele mai lungi chei din Romania (peste 20 de km); • Lacul Dracului (fenomen carstic unic); • păduri seculare; • numeroase peşterişi • cascade.

 9. Lacul Dracului Lacul Ochiul Beului

 10. Cascadă din dreptul Lacului Ochiul Beului

 11. Cascadele Beuşniţei Cascada mare a Beuşniţei

 12. Cascadă în Cheile Nerei

 13. Cheile Minişului străbat Munţii Aninei. Se află în Depresiunea Almăjului. Cheile Minişului (iarna)

 14. Cascada Bigar, pe râul Miniş

 15. Fortificaţie pe Valea Minişuluifolosită în cel de-al doilea război mondial. Săpată în stâncă, având două intrări,aceasta a permis controlul şoselei.

 16. Cheile Caraşului se numără printre cele mai lungi şi mai sălbatice din România (19 km)

 17. Defileul Dunării Cazanele– porţiune din defileul Dunării formată din Cazanele Mari (4 km lungime) şi Cazanele Mici (5 km lungime), unde Dunărea este forţată să treacă printre munţi, unde lăţimea se îngustează între 180 – 250 m. Zona este declarată monument unic al naturii în Europa.

 18. Defileul Dunării

 19. Defileul Dunării Cazanele Mici Cazanele Mari

 20. 2. Munţii Poiana Ruscă: • între Valea Timişului şi Valea Mureşului; • bogaţi în zăcăminte de fier; • Defileul Mureşului.

 21. Munţii Poiana Ruscă

 22. Defileul Mureşului

 23. 3. Munţii Apuseni: • între Valea Mureşului şi Valea Barcăului; • ocupă cea mai mare suprafaţă din Carpaţii Occidentali;

 24. - bogaţi în zăcăminte variate (bauxită, aur, argint); • satele urcă până la înălţimile cele mai mari din Carpaţii noştri; • Munţii Bihor cu Vf. Bihor - 1849 m, Muntele Mare, Munţii Trascăului, Munţii Metaliferi, Munţii Pădurea Craiului; • importantă regiune turistică: Cheile Turzii, Peştera Scărişoara, Peştera Urşilor, Muntele Găina.

 25. Munţii Bihor

 26. Munţii Bihor Vârful Bihor, 1849 m

 27. Peştera Scărişoara (Gheţarul Scărişoara)

 28. Peştera Urşilor

 29. Peştera Urşilor - Scheletul unui urs de cavernă

 30. Peştera Urşilor – Sala Lumânărilor

 31. Cetăţile Ponorului reprezintă cel mai grandios fenomen carstic alRomâniei, cunoscut şi apreciat în întreaga lume.(Proces de roadere a rocilor sub acţiunea diferiţilor agenţi externi, însoţit de formarea de peşteri, râuri subterane sau pâlnii.)

 32. Cetăţile Ponorului

 33. Cetăţile Ponorului

 34. Muntele Găina

 35. Din Munţii Bihorizvorăsc: Crişul Alb, Crişul Negru, Someşul Cald, Someşul Rece, Arieşul, etc.

 36. Ţara Moţilor este o regiune etnogeografică din Munţii Apuseni, pe bazinul superior ale râurilor Arieş şi Crişul Alb. Cuprinde porţiuni din judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara. Locuitorii Ţării Moţilor sunt numiţi moţi. Ei trăiesc în sate împrăştiate la altitudini de peste 1400 m, mai înalte decât orice alte aşezări permanente din România.

 37. Ţara Moţilor

 38. Muntele Mare

 39. Munţii Trascăului

 40. Cheile Turzii

 41. Munţii Metaliferi

 42. Munţii Metaliferi Detunatele Monumentul Natural Detunata(cca 15 km) se constituie într-o faimoasă rezervaţie, remarcabilă prin prezenţa coloanelor de bazalt.

 43. Cunoscută pe vremea romanilor, Roşia Montană este una dintre cele mai vechi aşezări miniere. Vedere generală Piatra corbului

 44. Munţii Pădurea Craiului

 45. În Munţii Pădurea Craiului este singurul zăcământ de bauxită din ţară

 46. Peştera Vântului din Munţii Pădurea Craiului este cea mai mare din ţară

 47. S F Â R Ş I T Realizat de înv. Lucia Bălan