1 / 1

Áttekintés

2 Szivattyú állomás (20 mm rács ). 37 500 m 3 /h. Bevezetés – Rács 3 mm (6+2 db ). 11 000 m 3 /h. 26 500 m 3 /h. Homok és zsír fogó. Homok és zsír fogó. 7+1 db. Előülepítők. 4 375 m 3 /h. Gravitációs sűrítő (3). 21 875 m 3 /h. Biológiai tisztítás (18 vízvonal ).

bart
Télécharger la présentation

Áttekintés

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2 Szivattyú állomás (20 mm rács) 37 500 m3/h Bevezetés –Rács 3 mm (6+2 db) 11 000 m3/h 26 500 m3/h Homok és zsír fogó Homok és zsír fogó 7+1 db Előülepítők 4 375 m3/h Gravitációs sűrítő (3) 21 875 m3/h Biológiai tisztítás (18 vízvonal) Szalagprés (5+1) BY-PASS Utóülepítők (18 vízvonal) Pasztörizálás (2+1) Gáz kazán 3x2,5MW Thermofil rothasztás 3 rothasztó – 55°C Biogáz tartály (2) Fertőtlenítés Centrifugálás (2+1) Gáz motor (2+1) 1,4 MW/db Dunai bevezetés N30 P2 Komposztáló telep 80 000 t/év Áttekintés Teljes szagtalanítás Forrás. Process Group

More Related