1 / 6

Doporučená literatura ve IS/Stag

Doporučená literatura ve IS/Stag. M.Faitová, Univerzitní knihovna faitova@uk.zcu.cz tel. (37763)7700. Historie. 1. Rozdělování záznamů 2. Strojová kontrola IS/STAG – Aleph propojení přes „SYSNO“ – zbývá cca 19tis. 3. Ruční kontrola v Alephu propojení dalších záznamů

Télécharger la présentation

Doporučená literatura ve IS/Stag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Doporučená literatura ve IS/Stag M.Faitová, Univerzitní knihovna faitova@uk.zcu.cz tel. (37763)7700

  2. Historie 1. Rozdělování záznamů 2. Strojová kontrola IS/STAG – Aleph propojení přes „SYSNO“ – zbývá cca 19tis. 3. Ruční kontrola v Alephu propojení dalších záznamů 4. Dohledávání a upřesnění s katedrami – úkol roku 2007!

  3. Nejčastější opravy I. Není záznam o knize, ale poznámka Např. „katalogy výstav“, „aktuální webové stránky“, „bude upřesněno“ – knihovna přesune do pole Poznámka Vícedílná publikace v jednom záznamu je třeba rozdělit na více záznamů – opraví knihovna

  4. Nejčastější opravy II. Starší vydání, novější vydání, malá změna názvu, jména autorů - je třeba opravit ve spolupráci s pracovišti - UK – V.Vacíková, vacikov@uk.zcu.cz, tel. 7701 - postupně osloví katedry (jako první FAV)

  5. Postup při zadávání nových titulů • Nezadávat ručně, ale vyhledávat v Alephu • Kontrola záznamů mezi IS/Stag a Aleph • Návrhy na zakoupení literatury

  6. Předem děkuji za vstřícnost a pomoc

More Related