Download
bd phoenix tm bd epicenter tm bd phoenix tm ap n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BD Phoenix TM BD EpiCenter TM BD Phoenix TM AP PowerPoint Presentation
Download Presentation
BD Phoenix TM BD EpiCenter TM BD Phoenix TM AP

BD Phoenix TM BD EpiCenter TM BD Phoenix TM AP

637 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BD Phoenix TM BD EpiCenter TM BD Phoenix TM AP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2009-04-01 BD PhoenixTM BD EpiCenterTM BD PhoenixTM AP RAF-Ms workshop 2009 4 - 5 maj, NHV, Göteborg

 2. BD ID/AST historia • 1950’s : Sensi-Disc™ • 1960’s : Minitek™ • 1970’s : Pasco™ • 1970’s : Sceptor™ • 1990’s : Crystal™ • 2000 - 2004 : Phoenix™ introduceras i Europa, USA/Canada & Japan • 2008 : Phoenix AP™introduceras • 2008 : Phoenix™ introduceras i Norden

 3. BD PhoenixTM • Kapacitet för 100 samtidiga identifieringar & resistensbestämningar (200 test) • Avläsningar varje 20:e minut (7 minuter) • Paneler & buljong förvaras i rumstemperatur • Inga kompletterande test • Endast en rörlig del • Ingen kalibrering • Minimalt underhåll

 4. Metoden 1 2 3 4 5 6

 5. Identifiering 46 kromogena och fluorokroma substrat Testning både från 0.5 och 0.25 McFarland ID resultat inom 2-12 timmar ID baseras på 5 oberoende tidsrelaterade databaser Mer än 300 Taxa i databaserna (~200 GN, ~150 GP, ~40 Strep) Gram Negativa Fermenterande Icke-fermenterande Gram Positiva Stafylokocker Streptokocker Enterokocker Bacillus Svamp Under utveckling

 6. 0,25 0,5 1,0 2,0 4,0 MIC 8,0 16,0 32,0 Resistensbestämning / MIC-värden Äkta MIC värden - INTE beräkningar eller extrapoleringar • Minst 3 spädningar per antibiotika • 14-21 antibiotika per panel (inkl. Linezolid, Daptomycin) • 85 (136) brunnar per panel med antibiotika i dubblerande koncentrationer • Fördröjda resistensalgoritmer • Omfattande BDXpert System • Detektion av resistensmekanismer • MIC-resultat inom 2-16 timmar Detekterar växt och metabolism - turbiditet och oxidering (modifierad Resazurin)

 7. Brett sortiment av paneler • BD har en gramnegativ och en grampositiv EUCAST panel, men planerar att ha 4 paneler under 2009 (20 paneler 2010) • BD jobbar ständigt med att optimera panelerna tillsammans med våra kunder (kundanpassad panel min. 10.000 paneler/år) • Tigercyklin & Mecillinam under validering

 8. ID - prestanda Menozzi, M.G., U. Eigner, S. Covan, S. Rossi, P. Somenzi, G. Dettori, C. Chezzi, and A.-M. Fahr. 2006. Two-Center Collaborative Evaluation of the Performance of the BD Phoenix Automated Microbiology System for Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing of Gram-negative bacteria. J Clin Microbiol. 44:4085-4094 Fahr, A. M., U. Eigner, M. Armbrust, A. Caganic, G. Dettori, C. Chezzi, L.,Bertoncini, M. Benecchi, and M. G. Menozzi. 2003. Two-center collaborative evaluation of the performance of the BD Phoenix automated microbiology system for identification and antimicrobial susceptibility testing of Enterococcus spp. and Staphylococcus spp. J. Clin. Microbiol. 41:1135–1142.

 9. Resistensbestämning - prestanda Menozzi, M.G., U. Eigner, S. Covan, S. Rossi, P. Somenzi, G. Dettori, C. Chezzi, and A.-M. Fahr. 2006. Two-Center Collaborative Evaluation of the Performance of the BD Phoenix Automated Microbiology System for Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing of Gram-negative bacteria. J Clin Microbiol. 44:4085-4094 Fahr, A. M., U. Eigner, M. Armbrust, A. Caganic, G. Dettori, C. Chezzi, L.,Bertoncini, M. Benecchi, and M. G. Menozzi. 2003. Two-center collaborative evaluation of the performance of the BD Phoenix automated microbiology system for identification and antimicrobial susceptibility testing of Enterococcus spp. and Staphylococcus spp. J. Clin. Microbiol. 41:1135–1142. Essential agreement (EA) = MICs between systems being within plus or minus one doubling dilution Category agreement (CA) = SIR interpretative results matching between the two systems Very major error (VME) Major error (ME) Minor error (mE)

 10. Resistensmarkörer • Resistensmarkörer bestäms av specifika test eller fenotypiskt beteende • VRE • HLAR • VRSA/VISA • Carbapenems resistance • BL • HL Mupirocin • HL Aminoglycoside R • MEFF (Strep Macrolid Efflux) • MLSb (Staph MLSb Phenotype) • MLSb (Strep MLSb Phenotype) • LL Penicillin R S. pneumoniae • HL Penicillin R S. pneumoniae ESBL testas i alla gramnegativa paneler med 5 brunnar: • Cefpodoxime • Ceftazidime • Ceftriaxone/Clavulanic Acid • Cefotaxime/Clavulanic Acid • Ceftazidime/Clavulanic Acid MRSA testas i alla grampositiva paneler: • Oxacillin • Cefoxitin

 11. BD PhoenixTM AP

 12. Arbetsflöde Standardisering, kvalitet och Spårbarhet BD PhoenixTM AP Förbered inoculum Placera stället i inokulerings-stationen Placera panelerna i BD PhoenixTM Scanna streckkoden i EpiCenter

 13. Infektion Hygien Laboratoriechef BD EpiCenterTM • Övervakning samt konsolidering av resultat • Registrering av ID- och resistensbestämningsresultat • Statistik & epidemiologi • Övervaka sjukhusinfektioner och utbrott • Rapportera via e-post/sms • En uppkoppling till laboratoriedatasystem

 14. Exempel

 15. BD EpiCenterTM & BDXpertTM BDXpertTM systemet: • Innehåller brytpunkter samt mer än 600 regler för tolkning av bl.a. resistensmönster - baserade på riktlinjer från EUCAST, CLSI eller SFM • Användaren kan anpassa både brytpunkter och regler

 16. BD EpiCenterTM– ID/AST Nätverk Med EpiCenter är det möjligt att skapa ett nordiskt/nationellt nätverk där man kan sammanställa epidemiologisk data. Resultat från det första Europeisk projektet presenteras på ECCMID 2009 Överföring av anonym data Laboratorier Central nätverksserver

 17. 2009-04-01 EUCAST Läs mer om de första EUCAST panelerna i broschyren