Download
informacja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INFORMACJA PowerPoint Presentation

INFORMACJA

191 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

INFORMACJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. INFORMACJA ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ o przebiegu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2011-2012 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

 2. Zimowe utrzymanie dróg polega na wykonywaniu prac, których celem jest zmniejszenie i ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych • takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. • Do zimowego utrzymania dróg zaliczamy między innymi: • działania organizacyjno-techniczne realizowane przez służby liniowe oraz przedsiębiorstwa wykonawcze, • obsługę meteorologiczną, • usuwanie śniegu z dróg, • usuwanie śliskości zimowej, • prace porządkowe po sezonie zimowym.

 3. Podstawy prawne Zarządzenie nr 14 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg, organizacji oraz zasad gromadzenia i przekazywania informacji o warunkach ruchu w okresie zimy 2011/2012 na drogach wojewódzkich województwa lubuskiego zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

 4. Drogi wojewódzkie w podziale na standardy zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011/2012

 5. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze po raz 9 opracował „Informator o zimowym utrzymaniu dróg krajowych i wojewódzkich w sezonie 2011/2012”

 6. Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich • 3 standard Jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4 %. Zakładany czas odśnieżenia drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawanie na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie nie przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość. • 4 standard Jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawanie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. • 5 standard Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Po intensywnych opadach mogą występować zaspy, zajeżdżony śnieg, nabój śnieżny. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu nie później niż w ciągu 8 godzin od stwierdzenia występowania zjawiska gołoledzi czy śliskości pośniegowej.

 7. 75 odcinków dróg szczególnie zagrożonych występowaniem śliskości zimowej /tj. mosty, wiadukty i miejsca gdzie lokalnie występują zjawiska typu szadź i szron/ do 15 października br. zostało oznakowanych znakami A-32 „oszronienie jezdni”. Łączna długość tych odcinków wyniosła ponad 87 km.

 8. Zabezpieczenie sprzętowo - materiałowe Do zimowego utrzymania dróg przeznaczono: • 43 szt. piaskarki z pługiem • 10 szt. pługów • 11 szt. ładowaczy Do zimowego utrzymania dróg zgromadzono: • sól drogowa – 14 860 t • kruszywo – 19 489 t • chlorek wapnia – 100 t

 9. Zabezpieczenie sprzętowe

 10. Zabezpieczenie materiałowe

 11. Magazyny na sól • OD Babimost – 1 100 t • OD Kożuchów – 800 t • OD Gorzów Wlkp. – 1 000 t • OD Drezdenko – 600 t • OD Żagań – 800 t • OD Bobrowice – 800 t • OD Lubsko – 800 t • OD Sława – 800 t

 12. Koszty zimowego utrzymania dróg

 13. Zakup i zużycie soli

 14. Zakup i zużycie kruszywa

 15. Elektroniczny System Kontroli i Ochrony Pojazdów Określa: • pozycję pojazdu • początek i koniec trasy • miejsce i czas postoju • czas przejazdu z jednego punktu do drugiego • czynności jakie wykonuje pojazd /odpłużanie, posypywanie/ Sporządza raporty: • z położenia pojazdów z danego dnia oraz wykonywanych czynności w wybranym czasie

 16. Dane pogodowe ZDW w Zielonej Górze otrzymuje: • Prognozy codzienne opracowywane dwa razy w ciągu doby dotyczące: • wielkości i okresu zachmurzenia, • temperatury i jej zmian, w tym także temperatury minimalnej, • występowania opadów, ich rodzaju i natężenia, • przewidywanego kierunku i prędkości wiatru. • Prognozy 5-dniowe, określającej tendencje pogodowe na najbliższe dni • Prognozy weekendowe opracowywane w piątki na dni wolne. • Komunikaty o groźnych zjawiskach pogodowych: gołoledzi, zamieci śnieżnej, mgłach, itp. • Całodobowy dostęp do prognoz pogody poprzez portal internetowy, aktualizowane co godzinę

 17. Instytucje zewnętrzne pocztą elektroniczną informowane były na bieżąco o stanie i przejezdności głównych dróg wojewódzkich. Aktualne dane umieszczane były na stronie www.zdw.zgora.pl.

 18. Wtrakcie zimy w siedzibie Zarządu i w jednostkach terenowych prowadzone były dyżury. W siedzibie Zarządu na okres zimy powołany został Punkt Informacji Drogowej. Przy stabilnej sytuacji pogodowej i dobrych warunkach na drogach dyżury ograniczono do jednej zmiany. W sytuacjach dynamicznych zmian pogodowych oraz w momentach mogących poprzedzać wystąpienie poważnych utrudnień dyżury w terenowych jednostkach drogowych prowadzone były na dwie zmiany.