Download
overzicht van de resultaten van de parkeer en verkeersenqu te van de bko n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overzicht van de resultaten van de Parkeer- en Verkeersenquête van de BKO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overzicht van de resultaten van de Parkeer- en Verkeersenquête van de BKO

Overzicht van de resultaten van de Parkeer- en Verkeersenquête van de BKO

137 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Overzicht van de resultaten van de Parkeer- en Verkeersenquête van de BKO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overzicht van de resultaten van de Parkeer- en Verkeersenquête van de BKO 31 mei 2010

 2. 1500 enquêtes verspreid 606 enquêtes retour Respons 40.4 % 50% digitaal 50% via formulier ingeleverd • 30% 30-50 jarigen • 70% boven de 50 jaar

 3. Hoe parkeert u uw auto? • Op eigen terrein of garage  221  36.5 %     • Voor mijn huis 123  20.3 %       •  In mijn straat  158  26.1 %        • In de wijk (noodgedwongen)  90  14.9 %       • Geen gebruik parkeerplaats  14  2.3 % Totaal 606  100 %

 4. Hoe parkeert u uw auto? • Op eigen terrein of garage  221  36.5           • Niet op eigen terrein  371  61.3 %       • Geen gebruik parkeerplaats  14  2.3 % Totaal 606  100 %

 5. Hoeveel auto´s zijn in uw huishouding? • 0  16  2.6 %   • 1  286  47.2 %   • 2  280  46.2 %    • meer  24  4 %   Totaal 606  100 %

 6. Bestaat er reeds Betaald Parkeren in uw straat? • ja  73  12 %      • neen  533  88 % Totaal                     606  100 %

 7. Hoe groot is de parkeerdruk in uw straat? • Hoog 353  58.3 % • Acceptabel  196  32.3 % • Laag  57  9.4 % Totaal 606  100 %

 8. Bent u bereid de kosten á € 9,89 per maand voor een ontheffing te betalen • Ja  322  53.1 % • Neen  200  33 % • Anders 89  14.7 % Totaal 606  100 %

 9. Wat is uw mening over betaald parkeren? Meerdere opties mogelijk • Nuttig instrument   297  49 % • Stapsgewijs invoeren   19  3.1 %   • Beter in één keer   304  50.2 % • Niet nodig in mijn straat 224  37 %

 10. Hoe parkeert u uw auto? • Op eigen terrein of garage  221  36.5 % • Niet op eigen terrein  371  61.3 % • Geen gebruik parkeerplaats 14  2.3 % Totaal 606  100 %

 11. Voorkeur maatregelen voor bevordering van verkeersveiligheid Meerdere opties mogelijk • Aanleg 30 km/zone  334  55.1 % • Aanleg gescheiden fietspaden  287  47.4 % • Aanleg VOP’s 114  18.8 % • Strenger controle snelheid  372  61.4 % • Anders 133  21.9 %

 12. Wat is uw mening over Blauwe zones in winkelstraten? • Nuttig en klantvriendelijk  526  86.8 % • Niet noodzakelijk  80  13.2 % Totaal 606  100 %

 13. Suggesties betreffende het Parkeren en het Verkeer? Meer dan 300 suggesties zijn door u gedaan in verschillende categorieën. Deze worden mogelijk nog verder uitgewerkt, mede afhankelijk van de opstelling en interesse van de Deelgemeente.