Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitaal Depot PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitaal Depot

Digitaal Depot

191 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Digitaal Depot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digitaal Depot

 2. Waarom een Digitaal Depot Overheden en particulieren werken steeds meer en soms alleen nog maar digitaal; Gebruikers verwachten digitaal toegang; We leggen zelf digitale bestanden aan.

 3. Digitaal Depot? Waarom zelf een Digitaal Depot ontwikkelen? Is toch gewoon een ICT oplossing op het gebied van opslag? Is volgens die aardige meneer van mijn ICT leverancier gewoon in te kopen…

 4. Digitaal Depot? Maar houdt u dan wel rekening met:

 5. Digitaal Depot Nationaal Archief en Gemeentearchief Rotterdam hebben samen een digitaal depot ontwikkeld.

 6. Digitaal Depot Digitaal Depot beta versie beschikbaar: functionerend systeem met modules overdracht & opname opslag metadata beheer & controle systeem combineert: beproefde methodes uit papieren omgeving met nieuwe mogelijkheden van technologie

 7. Digitaal Depot OAIS model – bron: http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf

 8. Digitaal Depot Digitale Archieven: welkom in de digitale wereld!

 9. Modules Digitaal Depot in beeld: modules overdracht & opname opslag metadata beheer & controle

 10. Ingest Module: Overdracht & opname – Algemene Overeenkomst

 11. Ingest Module: Overdracht en opname – fase: overbrengingsschema

 12. Ingest Module Overdracht & Opname Systeem structureert: meer controle minder fouten invoer werkt door op lagere niveaus of verder in proces structuur en lay-out kunnen aangepast worden aan wensen van instelling

 13. Ingest Opname procedure: Uploaden archiefbestanden naar quarantainezone Uitvoeren werkprocessen binnen het opnameproces Opname archiefbestanden in het Digitaal Depot

 14. Ingest Module: Overdracht en opname – fase: Beheer & Controle

 15. Preservation Planning OAIS model – bron: http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf

 16. Preservation Planning Preservation planning: onderzoek naar preservation strategieën evaluatie preservation tools vergelijking preservation strategieën

 17. Preservation Planning Mogelijke bewaarstrategieën: Emulatie: nabootsen originele omgeving en software Migratie (Normalisatie): omzetten van bestanden naar duurzamere formaten Niets doen: bestanden benaderen met viewersoftware Evaluatie per type bestand

 18. Preservation Planning Toekomstige module: Preservation Planning (<Planets project) Evaluatie van preservation strategieën voor Wordperfect 5.1 bestanden

 19. Preservation Planning Toekomstige module: Preservation Planning – voorbeeld: XENA Migratie als de beste oplossing voor Wordperfect 5.1 bestanden? Nee

 20. Preservation Planning Toekomstige module: Preservation Planning – voorbeeld: Dioscuri Emulatie als de beste oplossing voor Wordperfect 5.1 bestanden? Ja!

 21. Verder… Meer informatie? Vragen? Neem contact op met: Jan Kuipers – Gemeentearchief Rotterdam Projectleider E-depot tel: +31 (0)10 267 56 29 e-mail: j.kuipers@gar.rotterdam.nl Jacqueline Slats – Nationaal Archief Programmamanager e-Cultuur tel: +31 (0)70 331 54 38 e-mail: jacqueline.slats@nationaalarchief.nl