Práca a náradie na našej škole - PowerPoint PPT Presentation

michal romek 8 a 2011 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Práca a náradie na našej škole PowerPoint Presentation
Download Presentation
Práca a náradie na našej škole

play fullscreen
1 / 13
Práca a náradie na našej škole
200 Views
Download Presentation
brant
Download Presentation

Práca a náradie na našej škole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Michal Šromek 8.A. 2011/2012 Práca a náradie na našej škole

 2. Obsah • Aké náradie máme u nás na škole? • Práce vykonávané u nás • Sadenie rastlín • Hnojenie • Presádzanie rastlín • Presádzanie rastlín pokračujeme • Úprava záhradného pozemku • Výber stromov a ich vysádzanie 1 • Výber stromov a ich vysádzanie 2 • Zoznam použitej literatúry • Poďakovanie

 3. Aké náradie máme u nás na škole? Lopata Motyka Rýľ Vidly Hrable Fúrik Krompáč

 4. Práce vykonávané u nás • Pracujeme spolu s učiteľmi, staráme sa o bylinky, rastliny, tak isto ich treba zasadiť, polievať. • Občas prekopávame pôdu.

 5. Sadenie rastlín • Minule sme zasadili rastliny ktoré teraz skrášľujú náš areál školy. • Potrebovali sme k tomu rýle na prekopanie pôdy, hrable na vyrovnanie zeminy a vyberanie menších kameňov, krompáč s ktorým sme zem rozbili, hnojivo aby nám lepšie rástli tie rastliny...

 6. Hnojenie • Hnojenie je veľmi dôležité. • Iba tak sú naše úžitkové rastliny správne vyživované, môžu plynulo rásť a sú odolné voči chorobám. • Hnojivo s postupným účinkom dodáva na rozdiel od bežného hnojiva iba toľko výživných látok, koľko ich príslušná rastlina potrebuje.

 7. Presádzanie rastlín • Keď sa už neočakávajú nočné mrazy, tak môžeme začať s vysadzovaním. • Na to je vhodný deň so zasiahnutou oblohou a ešte lepšie je, ak slabo prší. • Rastliny postavíme v črepníkoch na pár dní na miesto chránené pred vetrom, dažďom a slnkom.

 8. Presádzanie rastlín, pokračujeme • Pár hodín pred presadzovaním rastliny dôkladne zalejte. • Ak pestujete debničkové či balkónové rastliny, tak po vysadením ich treba zostrihnúť. • Väčšina rastlín potrebuje mnoho slnka a miesto chránene pred vetrom.

 9. Úprava záhradného pozemku • Pôda je prostredie, v ktorom sa musia dariť vaše rastliny. • Príliš udupaná zemina prekáža rastlinám pri zakoreňovaní. • Stavebný odpad, ako sutina, zvyšky cementu, vyliate chemikálie ap., treba dôkladne odpratať...

 10. Výber stromov a ich vysádzanie 1.Takže najprv si dobre premyslite miesto. Strom vysaďte tam kde sa dobre rozložia korene. 2. Nemyslite len na druh stromu ale i na odrodu. 3. Prejsť so stromčekom cez rôzne prekážky.

 11. Výber stromov a ich vysádzanie 4. Pripraviť primerane hlbokú a širokú jamu na výsadbu. 5. Osadiť oporný kôl ku stromu. 6. Umiestnite strom do jamy a zalejete vodou nech vznikne bahno. 7. A nakoniec k sebe priviažete stromček a kôl.

 12. Zoznam použitej literatúry: Moja záhrada, praktické rady Autori: Peter Berwanger Anja Flehmigová Kornelia Friedenauerová Heidrun Holzförsterová Engelbert Kötter Hans-Peter Maier Dirk Mann

 13. Poďakovanie Ďakujem Vám za pozornosť