Download
kinas ldre historia f rel sning 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kinas äldre historia - Föreläsning 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kinas äldre historia - Föreläsning 1

Kinas äldre historia - Föreläsning 1

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kinas äldre historia - Föreläsning 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kinas äldre historia- Föreläsning 1 • Geografi • Klimat • Språk • Den neolitiska perioden

 2. Geografi

 3. Klimat

 4. Nederbördens fördelning

 5. Zhang Pingzhong, Hai Cheng et al. • Svag monsun mellan 850 till 940 • Stark monsun mellan 960 till 1020 • Svag monsun mellan 1350 till 1380 (Yuan faller 1368) • Svag monsun mellan 1580 till 1640 (Ming-dynastin faller 1644)

 6. Befolkningsfördelning

 7. Språken i Kina

 8. Språket

 9. Kinesiska dialekter

 10. SVO-språkEn stavelse = ett tecken = ett morfem • Wô ài nî 我爱你 • Jag älskar dig • Nî ài wô 你爱我 • Du älskar mig

 11. Den kinesiska skriften Bildtecken 日 rì sol 月yuè måne 目 mù öga 木mù träd

 12. Abstrakta bilder 上shàng över 下 xià under 二 èr två 三 sän tre

 13. Idékomplex: Sammansatta bildtecken 明 míng - ljus sol+måne 林 lín - skog träd+träd 好 hâo -god,bra kvinna+barn 鸣 míng – kvitter mun+fågel

 14. Fonetiska lån 来lái vete homofont med “kommer” • 万 wàn skorpion homofont med “tiotusen” • 其 qí korg homofont med “dess”

 15. Fonetiska sammansättningar - Den absoluta majoriteten av tecknen Vi utgår från tecken 青qïng blå/grön Semantisk del Fonetikum Betydelse Modernt uttal (radikal) 鱼 yú: fisk 青 qïng 鲭 (slags makrill)qïng 言 yán: tal 青qïng 请(ber; varsågod) qîng 心xïn: hjärta 青 qïng 情(känslor) qíng 水shuî : vatten 青qïng 清 (klar) qïng 日rì: sol 青 qïng晴 (klart - om väder) qíng 虫chóng: insekt 青qïng 蜻 (trollslända) qïng

 16. Yangshao-kulturen

 17. Yangshao-kulturen 仰韶4:e och 3:e mill. f. Kr • Kärnområde längs Wei-floden och Gula flodens böj mot öster • Fjärde och tredje årtusendet f. Kr • Målad keramik - ofta stiliserade djur som t ex fiskar • Kulturen upptäckt av J.G. Andersson år 1921 i byn Yangshao i Henan • Hirs (även fynd av ris och vete i utbredningsområdet!) • Fisk, skaldjur, vilt, hund • Kläder av hampa

 18. Yangshao-kulturen i Banpo-byn

 19. Flera Banpo-hyddor

 20. Målat Banpo-kärl

 21. Yangshao och Longshan

 22. Yangshao-kärl

 23. Yangshao-kärl II

 24. Longshan - en karta

 25. Longshan-kulturen 龙山 • Kärnområde i Shandong (c:a 2500-1800 f. Kr) • Upptäckt 1928 av arkeologen C.T. Wu • Monokrom keramik • Drejad keramik - ofta tunnväggad • Muromgärdade boplatser • Murar av stampad jord • Kauri-snäckor som betalningsmedel • ”Scapulimancy” • Sidenproduktion • Hirs, vete ris

 26. Longshan-skål

 27. Jämför med ett Yangshao-kärl

 28. Och jämför med ett kärl från Qingliangang-kulturen

 29. En så kallad ”jue”Longshan

 30. En så kallad ”gu”Longshan

 31. Bronsåldern Shang och Zhou

 32. Shang

 33. Shang-dynastin 商 • Bronsföremål som används i religiösa ceremonier • Scapulimancy - orakelbenen • Skrift - den äldsta nu kända • Murar och byggnader av stampad jord • Almanacka Tiangan/Dizhi • Stridsvagnskultur (fr. 1200-talet f.Kr.) • Kaurisnäckor som betalningsmedel • Korn; vete; hirs

 34. Kontinuiteten

 35. Gu-kärl (keramik)Longshan

 36. Gu-kärl i bronsShang

 37. Återupptäckten av Shang

 38. Xiaotun, Henan

 39. Att gjuta bronsLost wax-tekniken

 40. Lost wax- steg två

 41. Lost wax - steg tre

 42. Lost wax - steg fyra

 43. Lost wax - steg fem

 44. Lost wax - steg fem

 45. No wax - en kinesisk variant

 46. Ett ding-kärl