1 / 77

Kinas äldre historia - Föreläsning 1

Kinas äldre historia - Föreläsning 1. Geografi Klimat Språk Den neolitiska perioden. Geografi. Klimat. Nederbördens fördelning. Zhang Pingzhong, Hai Cheng et al. Svag monsun mellan 850 till 940 Stark monsun mellan 960 till 1020 Svag monsun mellan 1350 till 1380 (Yuan faller 1368)

Télécharger la présentation

Kinas äldre historia - Föreläsning 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kinas äldre historia- Föreläsning 1 • Geografi • Klimat • Språk • Den neolitiska perioden

 2. Geografi

 3. Klimat

 4. Nederbördens fördelning

 5. Zhang Pingzhong, Hai Cheng et al. • Svag monsun mellan 850 till 940 • Stark monsun mellan 960 till 1020 • Svag monsun mellan 1350 till 1380 (Yuan faller 1368) • Svag monsun mellan 1580 till 1640 (Ming-dynastin faller 1644)

 6. Befolkningsfördelning

 7. Språken i Kina

 8. Språket

 9. Kinesiska dialekter

 10. SVO-språkEn stavelse = ett tecken = ett morfem • Wô ài nî 我爱你 • Jag älskar dig • Nî ài wô 你爱我 • Du älskar mig

 11. Den kinesiska skriften Bildtecken 日 rì sol 月yuè måne 目 mù öga 木mù träd

 12. Abstrakta bilder 上shàng över 下 xià under 二 èr två 三 sän tre

 13. Idékomplex: Sammansatta bildtecken 明 míng - ljus sol+måne 林 lín - skog träd+träd 好 hâo -god,bra kvinna+barn 鸣 míng – kvitter mun+fågel

 14. Fonetiska lån 来lái vete homofont med “kommer” • 万 wàn skorpion homofont med “tiotusen” • 其 qí korg homofont med “dess”

 15. Fonetiska sammansättningar - Den absoluta majoriteten av tecknen Vi utgår från tecken 青qïng blå/grön Semantisk del Fonetikum Betydelse Modernt uttal (radikal) 鱼 yú: fisk 青 qïng 鲭 (slags makrill)qïng 言 yán: tal 青qïng 请(ber; varsågod) qîng 心xïn: hjärta 青 qïng 情(känslor) qíng 水shuî : vatten 青qïng 清 (klar) qïng 日rì: sol 青 qïng晴 (klart - om väder) qíng 虫chóng: insekt 青qïng 蜻 (trollslända) qïng

 16. Yangshao-kulturen

 17. Yangshao-kulturen 仰韶4:e och 3:e mill. f. Kr • Kärnområde längs Wei-floden och Gula flodens böj mot öster • Fjärde och tredje årtusendet f. Kr • Målad keramik - ofta stiliserade djur som t ex fiskar • Kulturen upptäckt av J.G. Andersson år 1921 i byn Yangshao i Henan • Hirs (även fynd av ris och vete i utbredningsområdet!) • Fisk, skaldjur, vilt, hund • Kläder av hampa

 18. Yangshao-kulturen i Banpo-byn

 19. Flera Banpo-hyddor

 20. Målat Banpo-kärl

 21. Yangshao och Longshan

 22. Yangshao-kärl

 23. Yangshao-kärl II

 24. Longshan - en karta

 25. Longshan-kulturen 龙山 • Kärnområde i Shandong (c:a 2500-1800 f. Kr) • Upptäckt 1928 av arkeologen C.T. Wu • Monokrom keramik • Drejad keramik - ofta tunnväggad • Muromgärdade boplatser • Murar av stampad jord • Kauri-snäckor som betalningsmedel • ”Scapulimancy” • Sidenproduktion • Hirs, vete ris

 26. Longshan-skål

 27. Jämför med ett Yangshao-kärl

 28. Och jämför med ett kärl från Qingliangang-kulturen

 29. En så kallad ”jue”Longshan

 30. En så kallad ”gu”Longshan

 31. Bronsåldern Shang och Zhou

 32. Shang

 33. Shang-dynastin 商 • Bronsföremål som används i religiösa ceremonier • Scapulimancy - orakelbenen • Skrift - den äldsta nu kända • Murar och byggnader av stampad jord • Almanacka Tiangan/Dizhi • Stridsvagnskultur (fr. 1200-talet f.Kr.) • Kaurisnäckor som betalningsmedel • Korn; vete; hirs

 34. Kontinuiteten

 35. Gu-kärl (keramik)Longshan

 36. Gu-kärl i bronsShang

 37. Återupptäckten av Shang

 38. Xiaotun, Henan

 39. Att gjuta bronsLost wax-tekniken

 40. Lost wax- steg två

 41. Lost wax - steg tre

 42. Lost wax - steg fyra

 43. Lost wax - steg fem

 44. Lost wax - steg fem

 45. No wax - en kinesisk variant

 46. Ett ding-kärl

More Related