Download
temat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temat: PowerPoint Presentation

Temat:

209 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temat:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Temat: Literackie wizje szczęścia ukształtowane w różnych epokach a Twoja koncepcja szczęścia.

  2. Teza: Sposoby osiągania szczęścia w różnych epokach mogą w syntezie pomóc człowiekowi współczesnemu na odnalezienie złotego środka, pozwolić na życie w zgodzie z sobą, innymi, naturą oraz Bogiem.

  3. Szczęście Jest stanem emocyjnym spowodowanym pewnymi doświadczeniami ocenianymi jako pozytywne.

  4. Średniowiecze • Św. Franciszek z Asyżu • Stosunek do dóbr materialnych • Obcowanie z naturą • Miłość i Bóg

  5. Średniowiecze • Św. Aleksy • Opuszczenie rodziny • Św. Aleksy jako ideał ascety • Dążenie do trwałych wartości

  6. Renesans • Żywot Człowieka Poczciwego, Mikołaj Rej • Pochwała wsi • Życie na wsi • Filozofie szlacheckiego modelu szczęścia: • Stoicyzm • Epikureizm

  7. Renesans • Pieśń świętojańska o sobótce, Jan Kochanowski • Wieś jako druga Arkadia • Na dom w Czarnolesie, Jan Kochanowski • Życie poety w Czarnolesie • Najważniejsze wartości

  8. Oświecenie • Kontynuacja renesansowych wizji szczęścia • Laura i Filon, Franciszek Karpiński • Miłość źródłem szczęścia • Kandyd, Wolter • Kraina Eldorado • Wartości materialne • Wiara

  9. Moja wizja szczęścia