Download
acute ischemie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACUTE ISCHEMIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACUTE ISCHEMIE

ACUTE ISCHEMIE

189 Views Download Presentation
Download Presentation

ACUTE ISCHEMIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ACUTE ISCHEMIE Paul Verbruggen

 2. fysiopatholgie • etiologie • traumatische • embolen • thombosen • klinisch onderzoek • behandeling

 3. Fysiopathologie • ernst • niveau • collateralen • volgorde letsels • zenuwen • paralyse • anesthesie • spieren • huid • huidnecrose

 4. Fysiopathologie • ernst • niveau • collateralen • volgorde letsels • zenuwen • paralyse • anesthesie • spieren • huid • huidnecrose

 5. Fysiopathologie • ernst • niveau • collateralen • volgorde letsels • zenuwen • paralyse • anesthesie • spieren • huid • huidnecrose

 6. Fysiopathologie • ernst • niveau • collateralen • volgorde letsels • zenuwen • paralyse • anesthesie • spieren • huid • huidnecrose

 7. Etiologie • traumata • thrombosen • embolen

 8. Etiologie traumata thrombosen embolen

 9. Etiologie embool thombose gezond vat ziek vat traumata thrombosen embolen

 10. OorzaakEmbolen • cardiaal: 80-90% • arterieel: 10% • paradoxale embolen • open pfo • neoplastische embolen • tumor in vena pulmonalis • septische embolen • meestal cardiaal • onbekend: < 10%

 11. OorzaakEmbolen • cardiaal: 80-90% • VKF • ventriculaire hypokinesie • ventriculaire aneurysmata • AMI • kleplijden • arterieel: 10% • aneurysmata • aortitis • iatrogeen : catheters

 12. Oorzaak Embolen cardiaal kleplijden

 13. Oorzaak Embolen cardiaal aneurysma

 14. Oorzaak Embolen cardiaal myxoom

 15. Oorzaak Embolen arterieel aneurysma

 16. Oorzaak Embolen arterieel wand

 17. Oorzaakthrombosen 1 • hypercoagulabiliteit • medicamenteus • heparines : HIT • witte thrombus • 5-15 dag • ergotamine- cocaine • bilateraal spasme, meestal OL • gepot. door macroliden • toxicomanie : i.a. injecties • extrincieke druk • popliteal entrapment syndrom • TOS

 18. Oorzaakthrombosen • medicamenteus • heparines : HIT • witte thrombus • 5-15 dag

 19. Oorzaakthrombosen • medicamenteus • ergotamine • bilateraal spasme, meestal OL • gepot. door macroliden

 20. Oorzaakthrombosen • V.H. • V. 58j

 21. Oorzaakthrombosen re arm li arm

 22. Oorzaakthrombosen

 23. Oorzaakthrombosen 2 • atheromatose • aneurysmata • dissecties • pathologische , niet atheromateuze vaten • PN, Buerger, sclerodermie, Takayashu • radioenteritis

 24. Klinischonderzoek • claudicatio • diabetes • acute rugpijn • ritmestoornissen • pulserende massa buik of knie • pulsaties ander lidmaat

 25. Etiologie embool thombose gezond vat ziek vat

 26. Klinischonderzoek

 27. Klinischonderzoek

 28. Klinischonderzoek • embool • koepel • geen collateralen • thrombose • diffuse aantasting • collateralen

 29. Klinischonderzoek • 5 P’s • PAIN • PALOR • PULSELESSNESS • PARESTHESIA • PARALYSIS

 30. Behandeling • endovasculair • heelkunde • combinatie • amputatie

 31. Behandeling • endovasculair • pharmacologische thrombolyse • PAT percutane aspiratiethrombectomie • PMT percutane mechanische thrombectomie • PTA percutane transluminele angioplastie • heelkunde • combinatie endo-heelkunde • amputatie

 32. Behandeling endovasc. med lyse PAT PMT PTA

 33. Behandeling endovasc. med lyse PAT PMT PTA

 34. Behandelingendo endovasc. med lyse PAT PMT PTA

 35. Behandelingendo endovasc. med lyse PAT PMT PTA

 36. Behandelingendo endovasc. med lyse PAT PMT PTA

 37. Behandelingendo endovasc. med lyse PAT PMT PTA

 38. Behandelingendo endovasc. med lyse PAT PMT PTA

 39. Behandelingendo endovasc. med lyse PAT PMT PTA

 40. BehandelingHK • endovasculair • pharmacologische thrombolyse • PAT percutane aspiratiethrombectomie • PMT percutane mechanische thrombectomie • PTA percutane transluminele angioplastie • heelkunde • embolectomie • thombectomie • endarteriëctomie - bypass • combinatie endo-heelkunde-thrombolyse • amputatie

 41. Behandeling HK heelkunde embolectomie thombectomie TEA bypass

 42. Behandeling HK heelkunde embolectomie thombectomie TEA bypass

 43. Behandeling HK heelkunde embolectomie thombectomie TEA bypass

 44. Behandeling HK heelkunde embolectomie thombectomie TEA bypass

 45. Behandeling HK heelkunde embolectomie thombectomie TEA bypass

 46. Behandeling HK heelkunde embolectomie thombectomie TEA bypass

 47. Behandeling HK heelkunde embolectomie thombectomie TEA bypass

 48. Complicaties • reperfusiesyndroom • compartimentsyndroom • verhoogde capillaire permeabiliteit • oedeem • occludeert vaten • zenuw compressie • rhabdomyolyse • tubulaire necrose • amputatie