Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ryhmätyön purku 24.9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ryhmätyön purku 24.9

Ryhmätyön purku 24.9

135 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ryhmätyön purku 24.9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ryhmätyön purku 24.9 • Ryhmä Länsi • Pelejä pelataan paljon, ongelmaksi asti, mt-ongelmia, poissaolo-ongelmia, ongelmat vanhempien kanssa yhteisymmärryksen löytymisessä • Yhteistyö, mitä tehdä? Vanhempainiltoja, nuorten järjestämiä peli-iltoja vanhemmille, vanhemmat tietoiseksi pelaamisen haitoista, poissaoloihin nopea puuttuminen, valistusta, pelikasvattajuus kansalaistaidoksi. Koulu on tärkeä toimija liikapelaamiseen varhain puuttumisessa. Tärkeää myös että koulu ja muut toimijat ovat myös verkossa/somessa. • Pelaamisen hyöty nuorille: oppiminen, oman vertaisryhmän löytyminen, fantasiamaailman voimavarat, fyysisten ja muiden esteiden ylittäminen

  2. Ryhmä korso-koivukylä • Ilmiö näkyy? • Nuorisotaloilla ne ketkä pelaa, pelaa paljon • Nuorten pelaamista on vaikea rajoittaa • Vakaviakin seurauksia, peruskoulu voi jäädä kesken • Peleissä/verkossa kohdattuihin ikäviin ilmiöihin on vaikea tarttua • Nuorelle virtuaalitodellisuus on ihan sitä tavallista todellisuutta • Mitä tehdä? • Yhteistyö: vanhemmat mukaan, nuorten kanssa työskentelevät nuorten kotiin, palveluita myös nettiin, nuorten hakeminen kouluun ja poissaoloista syvällinen keskustelu, intensiivinen työ liikaa pelaavien nuorten kanssa, elämänhallinnan kokonaisvaltainen huomioiminen • Nuorten kanssa keskustelun hyöty, nuorten pelaamisen aktiivinen seuraaminen, kasvatusta tarvitaan ja aikuisten esimerkkiin huomion kiinnittäminen • Vanhempien ongelmiin myös apua • Miten perheessä ollaan, käytetään aikaa, mitä tehdään yhdessä, mitä erikseen? • Säännöistä yhdessä sopiminen heti kun lapsi kiinnostuu netistä ja peleistä.

  3. Ryhmä: Hakunila-Länsimäki • Miten näkyy? • Poissaoloina, raivareina, väkivaltatilanteina ja sovitteluina, hiljaisina katuina • Pelaaminen siis näkyy paljon • Mitä tehdä? • Tavalliseen pelaamiseen liittyvää ymmärrystä lisättävä • Erikseen käsiteltävä ongelmia, joissa voidaan pohtia pelaamisen osuutta • Pelitalo ja peliränni Vantaalle

  4. Ryhmä: Tiksi • Miten näkyy? • Suositut lanit, mobiili- ja PC-pelaaminen, pelilaitteisiin uppoutuminen, virtuaaliystävyydet • Runsaasti pelaavat jää kotiin • Erityisesti anonyymiä keskustelua mahdollistavissa nettipalveluissa kiusaamista ja groomingia eli aikuisten lapsiin kohdistuvaa houkuttelua (ask.fm) • Mitä tehdä? • Vanhempien mediakasvatuksen kykyjen parantaminen: koulutus ja vastuuttaminen, rajojen luominen • Lasten itsesuojelukykyjen parantaminen • Vertaistoiminnan hyödyntäminen • Yhteistyö: peliasiantuntijoiden hyödyntäminen, tiedon jakaminen yhteistyöverkostoissa • Varhain puuttuminen ja kokonaistilanteiden huomiointi • Positiivista pelaamisessa? • Kielitaito, pettymysten käsittely, yhdessä pelaaminen