Download
ilo el j rjest iss pohjois karjalan j rjest p iv t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ILO ELÄÄ JÄRJESTÖISSÄ – Pohjois -Karjalan järjestöpäivät PowerPoint Presentation
Download Presentation
ILO ELÄÄ JÄRJESTÖISSÄ – Pohjois -Karjalan järjestöpäivät

ILO ELÄÄ JÄRJESTÖISSÄ – Pohjois -Karjalan järjestöpäivät

97 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

ILO ELÄÄ JÄRJESTÖISSÄ – Pohjois -Karjalan järjestöpäivät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ILO ELÄÄ JÄRJESTÖISSÄ – Pohjois-Karjalan järjestöpäivät 15.-16.11.2013, Kitee PALAUTTEEN PURKU Hanna Kääriäinen 2013

  2. Perjantaina osallistujia 41, lauantaina 37 henkilöä, 31 henkilöä molemmille päiville. 36 eri organisaatiosta.

  3. Palautekysely • Lähetettiin yhteensä 45 henkilölle • Vastauksia saatiin 32 kpl • 15 henkilöä oli osallistunut aikaisemmin järjestöpäiville • 17 henkilöä ei ollut aikaisemmin osallistunut

  4. Mistä sait tiedon Järjestöpäivistä? Muita: työn kautta, työryhmältä, aviomieheltä, seinäilmoitus uimahallilla

  5. Käytännön järjestelyt 5=erittäin hyvä, 4=hyvä, 3=kohtalainen 2=melko huono, 1=erittäin huono

  6. Luennot, työpajat, teemat 5=erittäin hyvä, 4=hyvä, 3=kohtalainen 2=melko huono, 1=erittäin huono 0=en osallistunut

  7. Mikä oli parasta järjestöpäivissä? (n=29) • luennot • toisten järjestötoimijoiden tapaaminen ”Hyvät, hauskat, mielenkiintoiset ja asiapitoiset luennot. Myös työpajoista sai vinkkejä omaan toimintaan.” • ”Päivillä saa mukavasti virkistystä, huoltoa, oppii uutta ja tutustuu toisiin järjestöihin ja niiden toimijoihin”. ”Eri järjestöjen tapaaminen ja kuulumisten vaihto, verkostoituminen, vertaiskontaktit” ”Lämmin tunnelma, erinomaiset asiantuntija- puheenvuorot”

  8. Aiheita seuraaville järjestöpäiville (n=24) • Järjestöyhteistyö ja verkostoituminen • Miten uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan, vapaaehtoisten johtaminen • Hankeasiat, rahoitusmahdollisuudet, yhdistystoiminta ja laki • Viestintä (media, tiedotteet, sosiaalinen media) • Kunta-järjestö yhteistyö • ”Järjestöjen rahoitusmahdollisuuk-sista, hankkeet, projektit, työllistäminen, yhteistyöverkostot ym.” ”yhdistysten toimintaan lisää vinkkejä esimerkiksi yhdistysten viestinnän kehittämisestä ja verkottoitumisesta” ”Kansalaistoiminnan muutoksesta, verkostoitumisesta, uusista tavoista houkutella vapaaehtoisia”

  9. Kehittämisehdotuksia • Käytännön asioita: nimikyltit, valinnan mahdollisuutta osioihin, taukojumppa • Sisältö: enemmän aikaa tutustumiseen, kokemuksien vaihto • Ajankohta: to-pe, vapaaehtoistoimijat • Näkyvyys, tiedottaminen

  10. JANEn sivut JÄRJESTÖPÄIVIEN MATERIAALI