Download
geiriau tebyg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geiriau Tebyg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geiriau Tebyg

Geiriau Tebyg

183 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Geiriau Tebyg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geiriau Tebyg

 2. Y Sgiliau Allweddol Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau yma: • Cyfathrebu • Meddwl • Y Cwricwlwm Cymreig

 3. Deilliannau Dysgu: Erbyn diwedd y wers byddwch chi’n gwybod: • beth ydy ‘geiriau tebyg’. • beth fydd yn rhaid i chi wneud yn yr arholiad gyda’r geiriau tebyg. • faint o eiriau tebyg fydd yn rhaid i chi eu dysgu. • y set gyntaf o eiriau tebyg.

 4. Beth ydy ‘geiriau tebyg’? • Geiriau tebyg– ydy geiriau sydd yn swnio’n debyg ond sydd ag ystyr wahanol ac wedi eu sillafu’n wahanol.

 5. Papur CA3: Cwestiwn 1 • Yng nghwestiwn 1 yn y papur arholiad Defnyddio’r Iaith a Barddoniaeth bydd rhaid i chi ysgrifennu brawddegau yn cynnwys geiriau tebyg. Bydd yna 2 neu 3 wedi eu hysgrifennu ar y papur arholiad. • Felly bydd rhaid i chi wybod beth maen nhw’n golygu a sut i’w defnyddio mewn brawddeg.

 6. Faint o eiriau tebyg fydd angen eu dysgu? • Mae angen dysgu 29 grŵp i gyd. Ond peidiwch â phoeni byddwn ni’n eu dysgu nhw mewn grwpiau bach. • Rydyn ni’n mynd i ddysgu’r 6 grŵp cyntaf heddiw.

 7. bachgen merch a and (+ consonant)

 8. Afal + Oren ac and (+ vowel)

 9. ag Peidiwch ag ofni.... before a vowel

 10. ar on

 11. a’r ac + yr and the

 12. â’r hefo + yr with the

 13. Rydyn ni’n mynd i fod hefo’n gilydd am byth!! â with + consonant

 14. Helo! Neis eich gweld chi unwaith eto! adnabod to know someone

 15. 2 + 2 = ? 100x3=? gwybod to know something

 16. Paid â fy ffraeo i - dim fi wnaeth!! bai the blame

 17. bae bay

 18. Beth ydy hwn? bachgen merch

 19. a bachgen merch and (+ consonant)

 20. Beth ydy hwn?

 21. ar on

 22. Beth ydy hwn?

 23. bae bay

 24. Beth ydy hwn? 2 + 2 = ? 100x3=?

 25. gwybod 2 + 2 = ? 100x3=? to know something

 26. Beth ydy hwn? Helo! Neis eich gweld chi unwaith eto!

 27. adnabod Helo! Neis eich gweld chi unwaith eto! to know someone

 28. Beth ydy hwn? Paid â fy ffraeo i - dim fi wnaeth!!

 29. bai Paid â fy ffraeo i - dim fi wnaeth!! the blame

 30. Beth ydy hwn? ac + yr

 31. a’r ac + yr and the

 32. Beth ydy hwn? hefo + yr

 33. â’r hefo + yr with the

 34. Rydyn ni’n mynd i fod hefo’n gilydd am byth!! Beth ydy hwn?

 35. â Rydyn ni’n mynd i fod hefo’n gilydd am byth!! with

 36. Beth ydy hwn? Afal + Oren

 37. ac Afal + Oren and (+ vowel)

 38. Beth ydy hwn? Peidiwch ag ofni....

 39. ag Peidiwch ag ofni.... before a vowel

 40. Tasgau • Yn awr ewch ati i gwblhau’r tasgau ar y geiriau tebyg hyn. • Yna cewch farcio’r gwaith fel dosbarth.

 41. ADBORTH Beth ydy’r geiriau? • Byddwch chi’n cael set o luniau yr un. • 2. Pan fydd yr athrawes yn arddangos gair ar y • sleid mae’n rhaid i chi godi’r llun cywir.

 42. Pa lun sy’n cyfateb i’r geiriau yma? 1. 2. 3. 4. bae a bai adnabod 5. 6. 7. 8. ac ag â gwybod 9. 10. 11. ar â’r a’r

 43. Ydw i wedi dysgu…? • y set gyntaf o eiriau tebyg?