Download
geiriau tebyg yr ail set n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geiriau Tebyg Yr Ail Set PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geiriau Tebyg Yr Ail Set

Geiriau Tebyg Yr Ail Set

260 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Geiriau Tebyg Yr Ail Set

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geiriau TebygYr Ail Set

 2. Y Sgiliau Allweddol Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau yma: • Cyfathrebu • Meddwl • Y Cwricwlwm Cymreig

 3. Beth ydy geiriau tebyg? Ydych chi’n cofio? • Geiriau tebyg– ydy geiriau sydd yn swnio’n debyg ond sydd ag ystyr wahanol ac wedi eu sillafu’n wahanol.

 4. Deilliannau Dysgu: Erbyn diwedd y wers byddwch chi’n gwybod: • yr ail set o eiriau tebyg.

 5. cau to shut

 6. cae field

 7. Cymraeg Bore da! Sut wyt ti? Welsh (language)

 8. Cymreig Welsh (culture)

 9. Cymru Wales

 10. Cymry Welsh (people)

 11. ei ei + treiglad meddal = his ei + treiglad llaes= her his/her

 12. eu their

 13. ffôn phone

 14. ffon walking stick

 15. gem gem/jewel

 16. gêm game

 17. a. ffon b. ffôn Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL DEWIS O ATEBION CHOICE OF ANSWERS A - B - C - Beth ydy’r gair?

 18. a. ffon walking stick

 19. a. Cymry b. Cymru Beth ydy’r gair?

 20. a. Cymry Welsh (people)

 21. a. Cymry b. Cymru Beth ydy’r gair?

 22. b. Cymru Wales

 23. a. cau b. cae Beth ydy’r gair?

 24. b. cae field

 25. a. ffôn b. ffon Beth ydy’r gair?

 26. a. ffôn phone

 27. a. Cymraeg b. Cymreig Beth ydy’r gair?

 28. b. Cymreig Welsh (culture)

 29. a. gem b. gêm Beth ydy’r gair?

 30. b. gêm game

 31. a. eu b. ei Beth ydy’r gair?

 32. a. eu their

 33. a. Cymraeg b. Cymreig Beth ydy’r gair? Bore da! Sut wyt ti?

 34. a. Cymraeg Bore da! Sut wyt ti? Welsh (language)

 35. a. cae b. cau Beth ydy’r gair?

 36. b. cau to shut

 37. a. gêm b. gem Beth ydy’r gair?

 38. b. gem gem/jewel

 39. a. ei b. eu Beth ydy’r gair?

 40. a. ei ei + treiglad meddal = his ei + treiglad llaes= her his/her

 41. Tasgau • Yn awr ewch ati i gwblhau’r tasgau ar y geiriau tebyg hyn. • Yna cewch farcio’r gwaith fel dosbarth.

 42. ADBORTH Beth ydy’r geiriau? • Byddwch chi’n cael set o luniau yr un. • 2. Pan fydd yr athrawes yn arddangos gair ar y • sleid mae’n rhaid i chi godi’r llun cywir.

 43. Pa lun sy’n cyfateb i’r geiriau yma? 1. 2. 3. 4. cae ffon Cymru Cymreig 5. 6. 7. 8. ffôn gem eu Cymraeg 12. 9. 10. 11. ei gêm Cymry cau

 44. Ydw i wedi dysgu…? • yr ail set o eiriau tebyg?