slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MEDLEMMER AV DET NORSKE NETTVERKET: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) PowerPoint Presentation
Download Presentation
MEDLEMMER AV DET NORSKE NETTVERKET: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 4

MEDLEMMER AV DET NORSKE NETTVERKET: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

82 Views Download Presentation
Download Presentation

MEDLEMMER AV DET NORSKE NETTVERKET: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LYSnET NORGE MEDLEMMER AV DET NORSKE NETTVERKET: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) Høgskolen i Buskerud (HiBu) Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Høgskolen i Akershus (Hiak) Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO) Kunsthøgskolen i Bergen (KHIB) Bergen Arkitektskole (BAS) Arkitekter, Lysdesignere og konsulenter/rådgivere 50 medlemmer – 20 aktive

  2. AKTIVITETERLYSnET NORGE - 2009 4 medlemsmøter: • Bergen; dagslys i arkitektur (BAS) • Rotterdam Norden møte • Drammen; lys og fenomener (HiBu) • Oslo; 4 lysdiskusjoner (AHO) samt utdeling av VELUX Dagslysstipend Annet: • Styringsgruppemøter • Deltagelse i København på gruppemøte og dansk medlemsmøte • Aktive med å få flere med i nettverket

  3. AKTIVITETER LYSnET NORGE - 2010 Planlagte medlemsmøter: • Mai; Nordenmøte i København • September; debattmøte om passiv hus – utsatt fra mars i Oslo • Oktober; lyslab NTNU, omvisning Sparebank1 og utdeling av VELUX Dagslysstipend i Trondheim Samt oppfølging av gruppearbeidene som ble satt i gang i Rotterdam

  4. OPPFØLGING GRUPPEARBEID 1) Nettsiden, hva ønsker vi med den? Arb.gruppe videre; Brian (leder), Katja, Vibeke, Christine og Ellen Katrine. 2) Networking, samarbeid på tvers av landegrenser og studiesteder Arb.gruppe: Barbara (leder), Lone, Jan/Agneta og Gunnar 3) LYS på dagsorden, anerkjennelse av lysfaget Arb.gruppe: Iben (leder), Morten og Anne S.