Download
centrum jazykov p pravy pdf up n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PdF UP PowerPoint Presentation
Download Presentation
CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PdF UP

CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PdF UP

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PdF UP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY PdF UP

  2. CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY • Zajišťuje výuku cizích jazyků (AJ, NJ,RJ) pro neoborové studenty PdF UP v prezenční i kombinované formě studia • Podílí se na zkoušení studentů z cizího jazyka v doktorském studijním programu • Ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání zajišťuje placené kurzy anglického a německého jazyka s cílem zvýšení jazykové úrovně studentů

  3. Výuka AJ/NJ - Studenti si při vstupu do studia na PdF volí povinně jeden cizí jazyk (anglický nebo německý) • Probíháv devíti-semestrálních kurzech - Výchozí úroveň A2/B1 pro AJ a výchozí úroveň A2/B1 pro NJ dle SERR

  4. Anotace předmětu AJ/NJ pro nefilology • Výuka – komunikace v rovině obecného jazyka – zejména osvojování a prohlubování dovedností ve sféře mluvení, psaní, výslovnosti a porozumění slyšenému a čtenému textu

  5. Učitelství pro 1.stupeň Celkově 9 semestrů První 4 semestry – 4 hod/týden Po 4.semestru – postupová zk. z obec.jazyka 5.- 9. semestr – 2 hod/ týden na CJP – obecný jazyk + didaktika na katedře AJ nebo NJ 9.Semestr – classroom language

  6. Rozřazovací testy • Rozřazovací test na začátku studia ( diagnostika úrovní A1, A2, B1) každý rok nová – pokročilejší učebnice • 1.ročník:Pre-Intermediate • 2.ročník: Intermediate • 3.ročník: Upper-Intermediate • Závěr studia: úroveň B2

  7. Kombinované studium • Výuka cizích jazyků je realizována i v kombinovaném studiu • Zaměření studia a požadavky jsou shodné s prezenčním studiem • Výuka probíhá formou tutoriálů

  8. Studijní literatura AJ: • New English File Pre-Intermediate, Oxford University Press, 2007. • New English File Intermediate, Oxford University Press, 2007. • New English File Upper-Intermediate, Oxford University Press, 2007.

  9. Studijní literatura NJ EM neuBrückenkurs, DeutschalsFremdsprache. Max HueberVerlag, 2006. EM neuHauptkurs, DeutschalsFremdsprache. Max HueberVerlag, 2006.

  10. http://cjp.upol.cz