Download
ochrona rodowiska n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ochrona środowiska PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

320 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Ochrona środowiska

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ochrona środowiska całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

  2. Jak Chronić środowisko * racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju *przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. * utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego. * recykling

  3. W latach 2004 – 2011 Gmina Włoszczowa objęta była Specjalnym Programem Ochrony Środowiska . Zespól autorski : mgr Tomasz Baranek mgr Dagmara Spółczyńska mgr inż. Marek Szlagowski dr inż. Andrzej Szlagowski Program ten przyniósł oczekiwany efekt .

  4. Jakie dziełanie obecnie podejmuje Gmina , by chronić Środowisko ?

  5. Organizuje akcje sprzątania ulic • Organizuje akcje sprzątania lasów • Promuje akcje mające zachęcić • do ochrony środowiska • Mamy oczyszczalnię ścieków • Segregujemy odpady

  6. Recykling , ważna sprawa !

  7. WIOŚ WIOŚ w Kielcach kierowany przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska działa na terenie województwa świętokrzyskiego w oparciu o zadania określone w ustawie z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 44/2007, poz. 287 z późn. zm.). http://kielce.pios.gov.pl/