1 / 23

Made by: Eden

Made by: Eden. Inhoud. Beschrijving van energie route. Fossiele brandstoffen. Het Broeikaseffect. Uitleg van Duurzame energie. Uitleg van alternative energiebronnen. Waar zet een zonnecel licht in om? Kernenergie, Voor- en nadelen. Welke energiebron is het meest waardevol?

caia
Télécharger la présentation

Made by: Eden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Made by:Eden

 2. Inhoud • Beschrijving van energie route. • Fossiele brandstoffen. • Het Broeikaseffect. • Uitleg van Duurzame energie. • Uitleg van alternative energiebronnen. • Waar zet een zonnecel licht in om? • Kernenergie, Voor- en nadelen. • Welke energiebron is het meest waardevol? • Welke energiebronnen zijn duurzaam. En welke niet? • Waar haal je het meeste olie? • Waarom het Suezkanaal is aangelegd. • Hoe winnen we zonne-energie? • Omschrijving van De Drieklovendam in China. • Voordelen van duurzame energiebronnen. • Welke landen liggen ten zuiden van de Sahare, en welke niet? • Wat zijn buurlanden van Turkije. • 3 Landen waar de nijl door heen stroomt. • Het grootste land van Afrika.

 3. 1.Beschrijving van Energieroute.

 4. 2.Fossiele brandstoffen. • Fossiele brandstoffen zijn versteende resten van planten en dieren uit de oertijd. • Het duurt miljoenen jaren voordat je deze resten in de grond kunt gebruiken als brandstof. • Fossiele brandstoffen zijn: aardolie, steenkool en aardgas

 5. 3. Het broeikaseffect.

 6. De Noordpool & De Zuidpool smelten. Dus er komt meer water, waardoor er meer overstromingen zijn!

 7. 4. Uitleg van duurzame energie. • Nog niet zo heel lang geleden zijn we er achter gekomen dat de fossiele brandstoffen een keer zullen opraken. En dat de verbranding van deze brandstoffen het broeikaseffect erger maakt. • Ze moeten een lange tijd mee kunnen. De energie die van duurzame energie komt, heet ook wel ‘groene Energie’. Daarmee wordt bedoeld dat deze energie minder vervuilend is dan de energie die van fossiele brandstoffen komt. • De twee bekenste vormen van duurzame energie zijn: Zonne-energie en Windenergie. Zon en wind zijn hele duurzame energiebronnen, ze zijn er bijna altijd. Toch komt meer dan 80% van de energie uit fossiele brandstoffen.

 8. Zonne-energie. -------------------------------------------- Zonne-energie is gemaakt van het licht van de zon. Dat gebeurt met zonnecellen. Een zonnecel is een dun brekkbaar plaatje. De kleur van de bovenkant is meestal blauw. Een zonnecel zet licht om in energie. Hoe meer Zonlicht op de bovenkant valt, hoe, hoe meer elektriciteit hij maakt. Je kunt zonne-energie ook gebruiken voor grote apparaten. Windenergie. ------------------------------------ Wind raakt nooit op, en er is in Nederland genoeg wind. Daarom worden windmolens gebouwd die energie opwekken. Dat gebeurt op dezelfde manier als bij de windmolens van vroeger, door het draaien van de wieken. Je noemt dit: Windenergie!!! Er zijn ook windmolenparken op zee omdat het daar harder waait. 36 windmolens op zee geven stroom aan 100.000 huishoudens. 5. Uitleg van de alternatieve energiebronnen.

 9. 6. Waar zet een zonnecel licht in om? • Een zonnecel zet licht om elektriciteit. Een zonnecel is een dun breekbaar plaatje. De kleur is meestal blauw. Hoe meer zonlicht er op de bovenkant valt, hoe meer elektriciteit hij maakt.

 10. Voordelen: Het is het goedkoop$te alternatief voor energie van fossiele brandstoffen. Het levert veel energie op, Je kunt heel Nederland er mee voorzien. Dus zo’n kern zit vol van energie Nadelen: Als een kern word gesplitst dan komt er een gevaarlijke straling vrij, Als je daarmee in aanraking komt kun je erg ziek worden. Er blijft veel radioactief afval over, het duurt lang voor dat het onschadelijk wordt. 7. Kernenergie, voor- en nadelen.

 11. 8.Welke energiebron is het meest waardevol? • De meest waardevolle energiebron is: • Kernenergie. • Het opwekken van kernenergie veroorzaakt geen broeikasgassen. Het levert veel energie op, je kunt heel Nederland er mee voorzien. En het kost niet veel. Kernenergie heeft 2 nadelen: wij het maken van de energie komen er radioactive stoffen vrij. • En er blijft veel Radioactief afval over.

 12. Wel duurzaam ---------------------- Zon Wind Uranium Niet duurzaam ---------------------- Steenkool Olie Aardgas 9. Welke energiebronnen zijn duurzaam? En welke niet?

 13. 10.Waar haal je het meeste olie vandaan? • Je kan het meeste olie halen van: • 1. Saudi-Arabië • 2.Iran • 3.Irak • In februari 2003 werd uranium in Irak uitgevonden. Er werd meteen een fabriek gebouwd om het uranium te winnen voor kernenergie.

 14. 11. Het Suezkanaal. • Het Suezkanaal ligt in Egypte. Het is 163 kilometer lang • Hij is aangelegd omdat hij de Rode zee en de middellandse zee met elkaar verbindt. Hij wordt ook gebruikt als grens tussen Afrika en Azië.

 15. 12. Hoe winnen we zonne-energie in de sahara? • We kunnen heel veel zonne-energie winnen in de sahara. Stel, we plaatsen zonnepanelen op een oppervlak van ongeveer 50.000 vierkante kilometer. Daarmee zou je genoeg energie krijgen voor heel europa.

 16. 13. Omscrijving van de Drieklovendam in China. • De bouw was van: 1993 tot 2006. • Lengte van de dam: 2309. • Hoogte van de dam:185 meter. • Overstroomde steden: 13. • Overstroomde fabrieken: 657. • Lengte van het stuwmeer: 640 km (twee keer Nederland.

 17. Ze noemen het ook wel de energiedinosaurus. Het lijkt namelijk heel veel op een dinosaurus. • Voordat de dam er was vielen er miljoen doden door overstromingen. • Er gaat ook veel natuur verloren. Hele bergen komen onder water! En er verdwijnen ook veel oude interessante plekken waar bijzondere dinegn en kunstschatten onder de grond zitten. • Niet alle vissen overleven een tocht door de waterkracht centrale. Daarom worden er soms speciale vistrappen. Die voeren met signalen via een watertrap door de waterkracht centrale.

 18. 14.Voordelen van duurzame energiebronnen. • Een duurzame energiebron gaat veel langer mee dan de fossiele brandstoffen. • Het meeste raakt niet op. • Vervuild minder, dus je kan het gewoon vaak gebruiken. • Het is beter voor het milieu. • Het broeikaseffect wordt niet erger gemaakt door de alternative energie.

 19. 15. Welke landen liggen ten zuiden van de sahara. En welke niet.

 20. 16. Buurlanden van turkije. • Georgië • Syrië • Iran • Cyprus • Irak • 5 Landen

 21. 17. 3 Landen waar de nijl doorheen stroomt. • Egypte • Sudan • Ethiopië

 22. 18.Het grootste land van Afrika. • Sudan!

More Related