Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orgány vyšších semenných rostlin PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orgány vyšších semenných rostlin

Orgány vyšších semenných rostlin

305 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Orgány vyšších semenných rostlin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Orgány vyšších semenných rostlin

 2. Soubory buněk Soubory pletiv cytologie histologie organologie anatomie anatomie anatomie i morfologie BUŇKA PLETIVO ORGÁNY

 3. 1. vegetativní – zajišťují výživu a růst rostlin kořen, stonek, list 2.generativní– produkují pohlavní buňky a slouží k rozmnožování, rozšiřování a udržení druhu květ, plod, semeno ORGÁNY Z HLEDISKA FUNKCE

 4. 1. původní orgány 2. modifikované ( metamorfované ) orgány - mění se vlivem vnějších podmínek a vykoná- vají jinou funkci než původně A. Homologické – stejný původ, ale různý tvar a funkce B. Analogické – různý původ, ale stejný tvar a funkce Orgány z hlediska vývoje

 5. Podzemní orgán bez kutikuly, průduchů a chloroplastů Význam pro rostlinu - kotví r.v půdě - příjímá roztoky - někdy funkce zásobní a syntetická Význam pro člověka : - potravina, krmivo, zdroj surovin pro potravinářský a farmaceutický průmysl KOŘEN

 6. A. hlavní kořen a z něho postranní = kořenový systém ( soustavu) - u rostlin dvouděložných B. hlavní kořen zaniká a náhradní kořeny vytváří = svazčitý kořenový systém (soustavu) - u rostlin jednoděložných Složení kořene

 7. - mohou vznikat na jakékoliv části rostliny ( vlivem auxinů ) např.na stoncích v horizontální poloze na stoncích ve vertikální poloze při zahrnutí zemí při poranění – množení Adventní kořeny

 8. Stavba kořene

 9. Modifikace kořene

 10. Nadzemní orgán nesoucí listy, pupeny a květy Význam pro rostlinu : 1. spojení mezi kořeny a listy 2. optimální rozmístění listů v prostoru STONEK

 11. Význam pro člověka : potravina, krmivo, stavební materiál, zdroj surovin – tex.vlákna, celulóza, třísloviny, korek, kaučuk, pryskyřice,cukr....

 12. místo kde přisedá list = uzlina ( noda ) místo mezi uzlinami = článek ( internodium ) stonek s list = prýt Základní pojmy

 13. 1. BYLINNÉ ( DUŽNATÉ ) - lodyha - stvol - stéblo 2. DŘEVNATÉ - keře - stromy 3. POLODŘEVNATÉ Typy stonku

 14. LODYHA – stonek, který nese listy STVOL – stonek bez listů zakončený květem STÉBLO – dutý stonek s nápadně vyvinutými uzlinami ( kolénky ) Bylinné stonky

 15. KEŘE – stonky větvené od země STROMY – tvoří kmen a rozvětvenou korunu Dřevnaté stonky

 16. POLOKEŘE – spodní část je dřevnatá, horní je bylinná a každoročně odumírá Polodřevnaté stonky

 17. Přímý, plazivý, poléhavý, ovíjivý .... Stonky podle směru růstu

 18. = základy budoucích orgánů – stonků, květů,listů Podle postavení – vrcholové - postranní( úžlabní ) Podle budoucích orgánů - dřevní - listové - květní - smíšené PUPENY

 19. Brachyblasty – zkrácené stonky nesoucí květy nebo listy Stonkové trny = kolce Stonkové úponky Stonkové hlízy Zdužnatělé stonky Modifikace stonku

 20. Plochý, obvykle zelený orgán omezeného růstu Význam pro rostlinu : místo průběhu významných procesů Význam pro člověka:potrava, krmivo, obsah léčivých látek, koření,pochutina LIST

 21. 1. děložní 2. listeny 3. pravé ( asimilační listy ) Typy listů podle funkce

 22. = zárodečné , jednoduché stavby, odlišné vzhledem od budoucích pravých listů Funkce : většinou zásobní Děložní listy

 23. 1. jednoděložné 2. dvouděložné 3. víceděložné - nahosemenné Rostliny podle počtu děl. listů

 24. Funkce : ochrana , zvýraznění květu Listeny

 25. Funkce : místo asimilace, transpirace a dýchání Nejrůznějších tvaru a velikosti – obecná stavba shodná Pravé listy

 26. Vnější stavba listu

 27. - plochá část listu 1. dvě strany – často výrazně odlišné = dvoulící list 2. okraje srostlé – jednolící list Čepel

 28. Čepel souměrná Čepel nesouměrná Čepel podle osové souměrnosti

 29. Listy podle tvaru čepele složené jednoduché členěné zářezy zpeřené četné celistvé lichozpeřené sudozpeřené.

 30. Listy jednoduché - celistvé

 31. Listy jednoduché – členěné zářezy

 32. Listy složené - zpeřené

 33. Listy složené - četné

 34. Listy podle okraje čepele

 35. Ploché, kadeřavá, svraskalá, řasnatá atd. Čepel podle povrchu