Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akademik Personelin zl k Haklari PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akademik Personelin zl k Haklari

Akademik Personelin zl k Haklari

218 Views Download Presentation
Download Presentation

Akademik Personelin zl k Haklari

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Akademik Personelin zlk Haklari PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  2. IERIK gretim Elemani Tanimina Giren Personelin Siniflandirilmasi Ayliklar ve Ek Gstergeler Derece Ykseltilmesi ve Kademe Ilerlemesinin Sekil/Sartlari Sosyal Haklardan Yararlanma Ek Ders creti niversite, Idari Grev, Gelistirme denekleri Emekli ve Yabanci gretim Elemanlarinin Szlesmeli Olarak alistirilma Usul ve Esaslari 02.09.2012 2 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  3. Kapsam: 2547 sayili Yksekgretim Kanununa tabi niversite gretim elamanlarinin aylik, denek ve sair zlk haklarini kapsar. 02.09.2012 3 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  4. 02.09.2012 4 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  5. 02.09.2012 5 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  6. 02.09.2012 6 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  7. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 7

  8. 02.09.2012 8 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  9. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 9

  10. 02.09.2012 10 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  11. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 11

  12. 02.09.2012 12 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  13. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 13

  14. 02.09.2012 14 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  15. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 15

  16. 02.09.2012 16 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  17. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 17

  18. 02.09.2012 18 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  19. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 19

  20. 02.09.2012 20 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  21. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 21

  22. 02.09.2012 22 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  23. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 23

  24. gretim Elemanlarinin Siniflandirilmasi a. Profesrler, atanma tarihini izleyen aybasindan itibaren birinci derecenin, b. Doentler, atanma tarihini izleyen aybasindan itibaren nc derecenin, c. Yardimci doentler, atanma tarihini izleyen aybasindan itibaren besinci derecenin 02.09.2012 24 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  25. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 25

  26. gretim Elemanlarinin Siniflandirilmasi gretim grevlileri, okutmanlar ve gretim yardimcilarinin giris dereceleri; Devlet Memurlari Kanunu hkmleri uyarinca grenim niteligine ve sresine gre tespit edilecek kazanilmis hak aylik derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir. 02.09.2012 26 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  27. Grev Ayliklari: 02.09.2012 27 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  28. Grev Ayliklari gretim yelerinden kadrolara atandiklari tarihte kazanilmis hak aylik dereceleri; & 657 sayili DMKnin 161.maddesi uygulanir. 02.09.2012 28 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  29. Grev Ayliklari Kazanilmis hak ayliklari baslangi derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin ayliklari, bu kademeler zerinden denir. Bunlarin basarili geen hizmet sreleri, kazanilmis hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapilmak suretiyle degerlendirilir. 02.09.2012 29 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  30. Gsterge Tablosu ve Ek Gstergeler niversite gretim elamanlarinin ayliklarinin hesaplanmasinda: Devlet memurlarinin ayliklarina esas olan gsterge tablosu ve katsayi Ek gsterge cetvelinde unvan/derecelere gre belirlenen ek gsterge rakamlari dikkate alinir. 02.09.2012 30 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  31. Ek Gsterge Cetveli: nvani Derecesi Ek Gsterge a) Prof. (Rektr, Rektr Yrd, Dekan, Dekan Yrd, Yksekokul Mdr) ile Prof. kadrosunda 4 yilini tamamlayanlar 1 6400 b) Profesrler 1 5300 c) Doentler 1-3 4800 d) Yardimci Doentler 3-5 3600 e) gretim Grevlisi, Okutman ve diger gretim yardimcilari 1 3600 2 2700 3-7 2300 02.09.2012 31 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  32. Derece Ykseltilmesi: gretim elemanlarinin bir st dereceye ykseltilebilmesi iin; Ykselebilecekleri derecede ayni unvanla bos kadronun bulunmasi Derecesi iinde en az 3 yil bulunmus olmalari Bu derecenin nc kademe ayligini bir yil fiilen almis olmalari Bu sre iinde olumlu sicil almis bulunmalari gerekir. 02.09.2012 32 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  33. Kademe Ilerlemesi: Ilgililerin hak kazandiklari tarihten geerli olmak zere yapilir. gretim elemanlarinin bulunduklari kademede en az 1 yil alismis Olumlu sicil almis olmalarina Ayni derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasina baglidir. 02.09.2012 33 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  34. 02.09.2012 34 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  35. Ek Ders creti: 02.09.2012 35 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  36. Ek Ders creti 02.09.2012 36 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  37. Ek Ders creti 02.09.2012 37 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  38. 02.09.2012 38 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  39. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 39

  43. Ek Ders creti Ders yklerinin tamamlanmasinda ncelikle normal rgn gretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alinir. Teorik derslerin, uygulamalarin, tez, seminer ve doktora alismalarinin ve ara sinavlarin ne lde ders yknden sayilacagi Yksekgretim Kurulunca belirlenir. Ara sinavlar iin Yksekgretim Kurulunca grenci sayisi gz nnde bulundurularak tespit edilecek ders yk 5 saati, diger faaliyetler iin 1 saati geemez. 02.09.2012 43 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  44. Ek Ders creti Teorik dersler disindaki faaliyetlerin ders yknn tamamlanmasindan sonraki kismi ek ders cretinin hesabinda dikkate alinir. Ancak mecburi ders yknn tamamlanmasinda ve ek ders cretinin hesabinda, teorik dersler disindaki faaliyetlerin haftalik en fazla on saatlik kismi dikkate alinir. Kalan kismi ise maas karsiligi sayilir. 02.09.2012 44 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  45. Ek Ders creti 02.09.2012 45 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  46. Sinav creti: Dersi veren gretim elemanina her ders iin ayri ayri olmak zere yari yil ve yil sonu dnemlerinde sinav creti denir. Sinav creti tespit edilirken; grenci sayisinin hesabinda ksurlar tama iblag edilir ve 500 grenciden fazlasi dikkate alinmaz. 02.09.2012 46 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  47. 02.09.2012 47 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  48. 02.09.2012 48 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  49. 02.09.2012 49 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  50. niversite denegi: 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa tabi en yksek Devlet memuru brt aylik (ek gsterge dahil) tutarinin; 1) Prof.(Rektr, Rek.Yrd, Dekan, Dekan Yrd. YO md.) ile Prof.kadrosunda 3 yilini tamamlayanlara %245i 2) Diger Prof.kadrosunda bulunanlara %215i 3) Do.kadrosunda bulunanlara %175i 4) Yrd.Do.kadrosunda bulunanlara %165i 5) Diger gretim Elemanlarindan; a) Birinci dereceden aylik alanlara %130u b) Ikinci dereceden aylik alanlara %117i c) nc dereceden aylik alanlara %110u d) Drdnc ve besinci dereceden aylik alanlara %104 e) Diger derecelerden aylik alanlara %98i her ay niversite denegi olarak denir. 02.09.2012 50 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  51. Idari Grev denegi: Almakta olduklari aylik gsterge ve ek gsterge brt tutarinin; Rektrlere Rektr Yardimcilari ve Dekanlara Dekan Yardimcilari, Enstit Yksekokul Konservatuar Mdrleri ile Blm Baskanlarina Enstit, Yksekokul ve Konservatuar Mdr Yardimcilarina 02.09.2012 51 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  52. Idari Grev denegi 02.09.2012 52 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  53. 02.09.2012 53 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  54. Gelistirme denegi: Sosyo-ekonomik aidan daha az gelismis Yeterli sayida gretim elemani saglanamayan yksekgretim kurumlari ile blmlerinde grevli gretim elemanlarina denir. 02.09.2012 54 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  55. Gelistirme denegi gretim elemanlarina; Almakta olduklari aylik gsterge ve ek gsterge toplaminin, 657 sayili DMK uyarinca belirlenen aylik katsayi ile arpimi sonucu bulunacak miktarin bes katina kadar gelistirme denegi denebilir. Bu denek damga vergisi hari herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 02.09.2012 55 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  56. Devlet Konservatuarlarinin gretim Elemanlari: Szlesme esaslari, denebilecek cretin st sinirlari ve saglanacak sosyal yardimlar ile diger mali haklar; Yksekgretim Kurulunun nerisi Maliye ve Gmrk Bakanliginin grs zerine Bakanlar Kurulunca kararlastirilir. 02.09.2012 56 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  57. Yabanci gretim Elemanlarina denecek cretler: Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yksekgretim Kurulunca tespit edilir. 02.09.2012 57 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  58. Emekli gretim Elemanlarinin Szlesmeli Istihdami: 02.09.2012 58 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  59. Geici Grev: gretim elemanlari ile diger kamu grevlileri; Rektrn grs veya ilgili kurulusun muvafakati ile yksekgretim st kuruluslarinda her seferinde alti ayi gememek zere geici olarak grevlendirilebilirler. 02.09.2012 59 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  60. Diger Kurum Mensuplari: 7163 sayili Kanunla kurulan Trkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstits kadrosunda alisan profesrler, gretim ve arastirma mtehassislari, gretim grevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkinda da bu kanun hkmleri uygulanir. Bu Enstitde grevli asistanlar hakkinda arastirma grevlisi gibi islem yapilir. 02.09.2012 60 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  61. Egitim gretim denegi: 02.09.2012 61 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  62. 02.09.2012 62 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  63. Egitim-gretim denegi Egitim-gretim denegi; 2547 sayili Kanunun 33, 38 ve 39.maddeleri uyarinca yksekgretim kurumlarindaki kadro grevini yapmayanlara denmez. 02.09.2012 63 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  64. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 64

  65. Makam Tazminati Cetveli: Sira No Kadro ve Grev nvani Tazminat Gstergeleri 1 Rektrler 7.000 2 Profesrler (3 yilini tamamlayanlar) 6.000 3 Profesrler 4.500 4 Do.(kazanilmis hak ayliklari 1.der.olanlar) 2.000 02.09.2012 65 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  66. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 66

  67. 02.09.2012 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI 67

  69. Makam Tazminati Makam Tazminati Cetvelinde yazili kadro/grev unvanlarina atananlara denir. Damga vergisi hari herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Hakedilmesinde ve denmesinde ayliklara iliskin hkmler uygulanir. Bu tazminattan yararlananlara ayrica diger kanunlarda belirtilen Yksek Hakimlik Tazminati ve Makam Tazminati denmez. 02.09.2012 69 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI

  70. 02.09.2012 70 PERSONEL DAIRESI BASKANLIGI