1 / 5

ERASMUS: Nagy lépésekkel Európába

ERASMUS: Nagy lépésekkel Európába. Külföldi tanulmányok szerepe az életpálya-tervezésben. Mit várnak el Tőletek a munkaadók?. magabiztosságot k ooperációt (jó csapatmunka) terhelhetőséget gyakorlatot ö nállóságot nyelvtudást j ó kommunikációs készséget.

cameo
Télécharger la présentation

ERASMUS: Nagy lépésekkel Európába

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ERASMUS: Nagy lépésekkel Európába Külföldi tanulmányok szerepe az életpálya-tervezésben ERASMUS Információs Nap - NYME SEK 2011. december 7.

  2. Mit várnak el Tőletek a munkaadók? • magabiztosságot • kooperációt (jó csapatmunka) • terhelhetőséget • gyakorlatot • önállóságot • nyelvtudást • jó kommunikációs készséget ERASMUS Információs Nap - NYME SEK 2011. december 7.

  3. Külföldi ösztöndíjak, tapasztalatok előnyei • kapcsolatok: networking • használható nyelvtudás • szakmai tapasztalat, munkatapasztalat • „jó pont” az önéletrajzban • egy más kultúra megismerése • személyes készségek fejlődése ERASMUS Információs Nap - NYME SEK 2011. december 7.

  4. Mások mondták… „Örök élmény, és olyan kulturális és oktatási tapasztalatra tehet szert az ember, ami később is meghatározó, valamint lehetőség van olyan kapcsolati tőkét felhalmozni, ami a későbbi karrier során hatalmas előnyt jelenthet.” Balázs „Kihagyhatatlan lehetőség úgy külföldön tanulni, hogy azt itthon támogassák, elfogadják. Új kultúrákat megismerni, új nyelvet, új világlátást tanulni mindenkinek csak a javára válhat!” Júlia ERASMUS Információs Nap - NYME SEK 2011. december 7.

  5. NYME SEK Karrier Iroda karrier@sek.nyme.hu www.sek.nyme.hu/szki/ki 94/504-447 ERASMUS Információs Nap - NYME SEK 2011. december 7.

More Related