1 / 11

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SITUACIJA UTENOS RAJONE

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SITUACIJA UTENOS RAJONE. Ugdoma vaikų pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Utenos r. savivaldybėje ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko 1264 vaikai (gimę 2005-2009 metais). 2010-11-01 duomenimis.

Télécharger la présentation

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SITUACIJA UTENOS RAJONE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO SITUACIJA UTENOS RAJONE

 2. Ugdoma vaikų pagal ikimokyklinio ugdymo programą Utenos r. savivaldybėje ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko 1264 vaikai (gimę 2005-2009 metais) 2010-11-01duomenimis

 3. Ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą vaikų dalis nuo gimusių skaičiaus Ikimokyklinio ugdymo įstaigose Utenos r. savivaldybėje ugdoma 68,8 % vaikų

 4. Prieinamumas Utenos miestas - • 5 lopšeliai-darželiai • 3 mokyklos-darželiai ( Atsižvelgiant į demografinius pokyčius 2010 m. 2 mokyklos-vaikų darželiai pertvarkytos į lopšelius-darželius) Utenos rajono kaimo vietovės- • 12 ikimokyklinio ugdymo grupių bendrojo lavinimo mokyklose

 5. Grupių skaičius ir jų užpildymas Grupių skaičius: • 66grupės mieste (1180 vietų) • 12 grupių kaime (155 vietos ) Iš viso Utenos r. savivaldybėje - 1335vietos Grupių užpildymas: • mieste - 97 % ( lopšeliuose- 100 %,) • kaime -78 % Nepateko mieste ( 2010 -11-01 duomenimis) į ikimokyklinio ugdymo grupes 31 vaikas (1-2 metų amžiaus)

 6. Ikimokyklinio amžiaus vaiko išlaikymo savivaldybei kaina 2010 metais (litais)

 7. Ikimokyklinio amžiaus vaiko išlaikymo savivaldybei kaina 2010 metais ( litais)

 8. Ugdymo išlaidų dalis ir kontaktinių valandų skaičius, tikėtinai bus finansuotas iš vaiko krepšelio 2011 metų sąlygos: • jei vaiko krepšelis numatomas 2555 Lt; • į mūsų skaičiuotas išlaidas vaiko ugdymui įskaičiuotas visas auklėtojų darbo užmokestis, valdymo ir specialiosios pagalbos lėšos (suskaičiuotos proporcingai vaikų skaičiui)

 9. Ugdymo išlaidų dalis ir kontaktinių valandų skaičius, tikėtinai bus finansuojamas iš vaiko krepšelio

 10. Ugdymo išlaidų dalis ir kontaktinių valandų skaičius, tikėtinai bus finansuotas iš vaiko krepšelio

 11. Mūsų nuomone, vaiko krepšelio lėšų naudojimas negali būti griežtai reglamentuotas dėl kelių priežasčių:

More Related