1 / 18

Prioritásban a tagszervezés

Prioritásban a tagszervezés. Készítette: dr Kiss Mihály. Miért legyünk szakszervezeti tagok?. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek munkaügyi felügyelőségei 2013-ban cél ellenőrzést tartottak. 811 munkáltató került ellenőrzés alá 4300 munkavállalót érintően.

cardea
Télécharger la présentation

Prioritásban a tagszervezés

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prioritásban a tagszervezés Készítette: dr Kiss Mihály

 2. Miért legyünk szakszervezeti tagok? A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek munkaügyi felügyelőségei 2013-ban cél ellenőrzést tartottak. 811 munkáltató került ellenőrzés alá 4300 munkavállalót érintően. Az ellenőrzés témái: • Munkaidő, pihenőidő • A rendkívüli munkaidő szabályainak érvényesülése • Munkáltatók nyilvántartási kötelezettsége • Munkabér védelme, minimálbér • Bejelentés nélküli foglalkoztatás ellenőrzése

 3. Miért legyünk szakszervezeti tagok? Az ellenőrzött munkáltatók 85 %-nál Az érintett munkavállalók 2/3- a vonatkozásában Állapítottak meg szabálytalanságot. A következő táblázat a megyei megoszlást mutatja.

 4. Miért legyünk szakszervezeti tagok?

 5. Miért legyünk szakszervezeti tagok?

 6. Miért legyünk szakszervezeti tagok?

 7. Miért legyünk szakszervezeti tagok?

 8. A szervezettség fontossága A hatékony szakszervezet ismérvei: • szervezettség – a taglétszámhoz kötött jogosítványok, Pl. : KSZ kötési jog (10 %) • hatékony tárgyalási képesség – ehhez már magasabb szervezettség szükséges • mozgósítási képesség – kényszerítő eszközök alkalmazása • szakértelem A szervezettség következménye: • munkaidő kedvezmény • tagdíj bevétel

 9. Erőforrások elemzése, rendszerezése Erőforrások: • Szervezettség • Szervezet • Aktivisták • Anyagi javak (pénz, szolgáltatások) • Kommunikációs eszközök Erőforrások elemzése: a fenti erőforrások elemzése Pl.: SWOT analízissel, csoportmunka keretében (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) Rendszerezés: a siker kulcsa – ismerjük-e azt ami a rendelkezésünkre áll. (próba: írd le, mi a dolgod szakszervezeti tisztségviselőként)

 10. Szervezetfejlesztés Szervezetfejlesztés = a hatékonyság növelése érdekében tett lépések összessége. • tagszervezés • tagmegtartás • tisztségviselők felkészültségének fejlesztése • információáramlás jobbítása • egyéni és közösségi szolgáltatások fejlesztése Eredmény: • magas szintű szervezettség • szakértelem • gazdasági függetlenség • nyomásgyakorló képesség

 11. Tagszervezés A tagszervezés, tagmegtartás mindig aktuális, soha nincs olyan állapot, amikor úgy érezhetnénk; nincs több tennivalónk! Alapvetés Két féle munkavállaló van: • aki szakszervezeti tag • aki szakszervezeti tag lesz

 12. Tagszervezés A tervkészítés első lépése: Elemzés: • Tagnyilvántartás: • működési terület • az egyes egységekhez tartozó taglétszámváltozások és okai • „fehér foltok” • korösszetétel • nemek aránya • a működési területünkön lévő cégek ismerete, a várható változások (kiszervezés, összevonás, cégcsoport alakítás, privatizáció, stb.), létszámcsökkentés vagy beruházás. • az érintett munkavállalók bérének és jóléti juttatásainak ismerete ez alapján reális célok megfogalmazása • más szakszervezetek jelenléte esetén a konkurencia vagy az együttműködés lehetőségének felmérése

 13. Tagszervezés A tervkészítés második lépése: Célkitűzés: Számszerűsíteni kellaz elérni kívánt célt: • A folyamat ellenőrzése és • A szükséges beavatkozás miatt. A tervkészítés harmadik lépése: Tervezés: • Ki szervezze a tagokat? (Bárki – mindenki – valaki – senki!) • Feladattal megbízott tisztségviselők • Tagszervező csoportok (alkalmas, felkészült személyek akik vállalják és képesek megszólítani a leendő tagokat) Tagszervezők felkészítése! • A munkatársak – ez lenne a legideálisabb állapot. A szakszervezet eredményeinek ismerete, az annak elérésében való részvétel élménye, a közösséghez való tartozás.

 14. Tagszervezés • Kit szólítsunk meg? – (Mindenkit aki nem szakszervezeti tag?) • Célcsoportok megnevezése • Konkrét üzem • Szakmacsoport • Korosztály (speciális célcsoport a fiataloké!) • Mikor szervezzünk? • Meghatározott időszakban – pl.: bértárgyalási időszakban • Kampányszerűen – terminusokra bontás, motiváció (a határidő cselekvésre serkent!)

 15. Tagszervezés • Hol szervezzünk? • A munkahelyen – (amíg lehet!) • Öltöző • Étkező, büfé Fontos, a lehetőségekhez képest nyugodt körülmény a beszélgetéshez!

 16. Tagszervezés A legnehezebben megválaszolható kérdés. • Hogyan szervezzünk? • Saját bizonytalanságunk és a belőle fakadó félelmeink legyőzésével. (felkészültség, erős elhatározás) • A közömbösség áttörésével • a szervezethez tartozás pozitív érzésének kialakítása • Saját példákkal alátámasztott lelkesedésünk • A közösséghez tartozásban rejlő lehetőségek bemutatása • Az eddigi eredmények bemutatása • A közösség előtt álló kihívások, célok (pl.: veszélyhelyzet) • a tagok, leendő tagok igényeinek feltérképezése, megfogalmazása. Kiindulópont: abból induljunk ki, hogy mi jó a tagoknak és ne abból, mi jó a szakszervezetnek!!!

 17. Tagszervezés A tagszervezést támogató eszközök: • Felépített és működtetett, rendszeresen frissülő adatokból álló tagnyilvántartás • Belépési nyilatkozat – adatok! – adatvédelem! • Tagdíjlevonási nyilatkozat • A szakszervezetünkről szóló kiadvány (legyen újszerű, szokatlan elemekkel, meghökkentő szlogen) – jobb, ha minősítik, mintha észre sem veszik, de ne lőjünk túl a célon! • Apró ajándékok! – logó (itt is fontos a mértékletesség!) • A tagszervező elérhetőségét tartalmazó névjegy vagy a kiadványban való megjelentetés

 18. Tagszervezés A tagszervezés személyi feltételei: • Az akcióban résztvevő felkészült aktivisták. – A tagszervezés tanulható! • A tagszervezést a felkészítéssel kell kezdeni! • Már tapasztalattal rendelkező szervezetek tisztségviselőinek felkérése a gyakorlati tapasztalatok megosztása érdekében. Motiváció: • A szervezők és a tagok esetében is. (szolgáltatás, díj, stb.) • Az esetleges kudarc okainak feltárása, ha szükséges akkor be kell avatkozni. • Sokkal fontosabb az egymás segítése, mint a számonkérés és a felelősségre vonás!

More Related