BİLEŞİKLER - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİLEŞİKLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİLEŞİKLER

play fullscreen
1 / 1
BİLEŞİKLER
151 Views
Download Presentation
carrington
Download Presentation

BİLEŞİKLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. BİLEŞİKLER MEHMET ŞERİF AKTUĞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLEŞİKLERİNÖZELLİKLERİ 1– Aynı cins molekül ve farklı cins atomdan oluşmuşlardır. 2– Saftırlar (Arı). 3– Homojendirler. 4– Yoğunluk, erime ve kaynama noktaları karakteristiktir. 5– Kimyasal yolla bileşenlerine ayrışırlar. 6– Formülle gösterilirler (CO, H2O, HNO3). 1– Aynı cins molekül ve farklı cins atomdan oluşmuşlardır. 2– Saftırlar (Arı). 3– Homojendirler. 4– Yoğunluk, erime ve kaynama noktaları karakteristiktir. 5– Kimyasal yolla bileşenlerine ayrışırlar. 6– Formülle gösterilirler (CO, H2O, HNO3). BİLEŞİK Farklı cinsteki atomların belirli oranlarla kimyasal özelliklerini kaybederek birleşmeleriyle oluşan yeni saf maddelere bileşikdenir. BİLEŞİK FORMULÜ BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 1– Kaba Formül (Basit Formül) (Ampirik Formül): Bir bileşiği oluşturan elementleri ve bu elementler arasındaki en basit oranı gösteren formüldür. 2– Molekül Formülü (Kimyasal Formül): Bileşiği oluşturan temel birimi ve bu birimdeki atomların sayılarını gösteren formüldür. 1– ASİTLER 2– BAZLAR 3– OKSİTLER 4– TUZLAR