Download
stavovi gra ana srbije o sukobu javnog i privatnog interesa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stavovi građana Srbije o sukobu javnog i privatnog interesa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stavovi građana Srbije o sukobu javnog i privatnog interesa

Stavovi građana Srbije o sukobu javnog i privatnog interesa

130 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stavovi građana Srbije o sukobu javnog i privatnog interesa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stavovi građana Srbije o sukobu javnog i privatnog interesa Stavovi građana o javnom interesu, sukobu javnog i privatnog interesa kod funkcionera i načinima da se on spreči i razreši mart 2003 i jun 2005

 2. Projekat Podaci iz ove prezentacije prikupljeni su u okviru projekta Unapređenje javne odgovornosti u zemljama Zapadnog Balkana koji je finansiran sredstvima Ministarstva spoljnih poslova Finske Istraživanje je obuhvatilo 1000 ispitanika, građana Srbije, koji predstavljaju validan nacionalni uzorak

 3. Prioriteti građana Srbije – šta je pravashodni javni interes?

 4. Prioriteti građana Srbije – šta je pravashodni javni interes?

 5. Šta je prevashodni javni interes – tri odgovora

 6. Javni interes – dve godine kasnije • 2003: u prvom planu borba protiv kriminala, zatim veća briga države o zapošljavanju, lečenju, školovanju; poštovanje ljudskih prava; ekonomski razvoj • 2005: veća briga države o zapošljavanju, lečenju, školovanju; ekonomski razvoj; daleko iza njih borba protiv kriminala i poštovanje ljudskih prava • 2005 još manji značaj se pridaje velikim političkim temama (teritorijalna celovitost, pridruživanje EU, decentralizacija)

 7. U Srbiji, javni interes je ...

 8. Ko više od drugih treba da određuje šta je javni interes?

 9. Šta je za građane “sukob interesa”? Šta je po Vašem mišljenju najtačnije određenje sukoba javnog i privatnog interesa kod državnih funkcionera? Sukob interesa postoji... • Kad funkcioner zloupotrebi svoja ovlašćenja, veze i informacije za pribavljanje neke koristi ili privilegije za sebe, svoje prijatelje, svoju partiju 44.7 % (zloupotreba položaja) • Kad funkcioner ima privatni interes koji utiče ili može uticati na vršenje njegove javne funkcije 26.0 % (sukob interesa) • Kad funkcioner donese odluku koja više odgovara jednoj od zainteresovanih strana 6.4 % (donošenje odluke u korist jedne od strana) • Kad funkcioner pokušava da zadrži svoj položaj i porazi konkurente 4.4 % (politička borba) • Kad funkcioner primi mito da bi odlučio na određeni način 17.6 % (primanje mita) • Ne znam 0.9 %

 10. Šta je to sukob interesa?

 11. Da li postoji Zakon i kada je donet?

 12. Da li u ovim situacijama postoji sukob interesa?

 13. Da li bi funkcioneri smeli da obavljaju druge poslove?

 14. Šta bi trebalo da uradi funkcioner - vlasnik privatne firme?

 15. Šta učiniti kada funkcioner odlučuje o firmi sa kojom je povezan?

 16. Koliko je rasprostranjena pojava da funkcioneri...

 17. Najbolji način da se spreče zloupotrebe su...

 18. Obavljanje srodnih poslova po napuštanju službe

 19. Kako kazniti prekršioce?

 20. Funkcioneri ni u kom slučaju ne bi smeli da prime na poklon...

 21. Koji podaci o funkcionerima treba da budu dostupni javnosti?

 22. Da li biste glasali za političara?