Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Karel Hynek Mácha PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Karel Hynek Mácha PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

Karel Hynek Mácha PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

174 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Karel Hynek Mácha PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Karel Hynek Mácha PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY

 2. Anotace Předmět:český jazyk a literatura Ročník: I. ročník SŠ Tematický celek: od klasicismu k romantismu Klíčová slova: K. H. Mácha, rysy tvorby, Máj, umělecké prostředky, lyrické prózy, dobová kritika Forma: výklad Datum vytvoření: 10. 10. 2012

 3. Karel hynekmácha

 4. K. H. Mácha (1810-1836) narodil se v Praze, studoval práva, začal pracovat jako advokátní koncipient v Litoměřicích zajímal se o četbu, divadlo, cestování, přírodu, historii předčasně zemřel, zřejmě na choleru Obrázek č. 1

 5. Odhalte v životě karlahynkamáchy romantické rysy.

 6. Rysy jeho tvorby • témata putování, tajemná příroda, výjimeční hrdinové • romantická rozporuplnost • sny, fantazie • filozofické úvahy o světě a podstatě života

 7. Co rozumíme pod pojmem romantická rozporuplnost?

 8. máj • lyrickoepická báseň čtyři zpěvy, dvě intermezza • lyrické pasáže – úvahy o smyslu života, posmrtném životě, vině, trestu, popis krás přírody v kontrastu s tragickým lidským osudem • epické pasáže – tragický příběh Viléma a Jarmily – otcovražda, poprava Obrázek č. 2

 9. Co rozumíme pojmem intermezzo?

 10. Umělecké prostředky v máji • časté básnické přívlastky • využití oxymorónu • jambický verš • časté metafory, eufonie

 11. Jaké další stopy verše znáte kromě jambu? Je jamb pro českou poezii typický?

 12. Ukázka… „Daleko zanesl věk onen časů vztek, dalekoť jeho sen, umrlý jako stín, obraz co bílých měst u vody stopen klín, takť jako zemřelých myšlenka poslední, tak jako jméno jich pradávných bojů hluk, dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní, zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk, zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit, zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit, zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt, vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas, to jestiť zemřelých krásný dětinský čas.“ Marie Sochrová, Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ, str. 30

 13. Najdete pro máchu typické umělecké prostředky?

 14. Lyrické prózy Cikáni • podobné motivy jako v Máji Marinka • próza vystavěná na kontrastech – mládí, smrt, krása a ošklivost Křivoklad • povídka ze zamýšleného cyklu Kat

 15. Pouť krkonošská • motiv putování, krás přírody, osamělosti, filozofických úvah o životě Co rozumíme pod pojmem lyrická próza?

 16. Dobové ohlasy na máj • ve své době nepochopen • hlavní výhrady se týkají obsahu díla – po morální stránce dílo nepřijatelné Co se tedy konkrétně stává předmětem kritiky?

 17. Ukázka… „Máj p. Máchy nechci posuzovati; nedospělať tato báseň ještě pro kritiku, napsal Josef Krasoslav Chmelenský, jeho Máj – aspoň mne příliš uráží; neboť od oběšence a anjela tak nepoeticky padlého s nechutí oči odvracím… Tak jest ale jeho Máj, jak on sám na stránce 33 zpívá: Toť, co se nic nazývá.“ Bohuš Balajka, Přehledné literatury I., str. 139

 18. Vysvětlete podstatu této kritiky.

 19. Dnešní vnímání máje • považován za vrchol české romantické tvorby • význam díla jak v myšlenkovém obsahu, tak ve vysoké umělecké úrovni • jedna z nejvydávanějších českých knih • https://www.youtube.com/watch?v=EkgaqUkvZeQ Obrázek č. 3

 20. Interpretace textů • Karel Hynek Mácha: Máj (Marie Sochrová, Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ, str. 28) • Dobové ohlasy na Máchův Máj (Marie Sochrová, Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ, str. 32) • Karel Hynek Mácha: Marinka (Marie Sochrová, Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ, str. 33)

 21. shrnutí • Mácha – nejvýznamnější autor českého romantismu • básník a prozaik • Máj splňuje všechny rysy romantické tvorby • výrazní romantičtí hrdinové, tajemná příroda romantické kontrasty • autor svou tvorbou předběhl svou dobu, přijat a pochopen až další generací autorů (tzv. májovci)

 22. Použité zdroje Literatura • BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 176-523-95. • POLÁŠKOVÁ, Taťána, Kateřina SRNSKÁ, Alena ŠTĚPÁNKOVÁ a Vlasta TOBOLÍKOVÁ. Literatura pro 2. ročník středních škol: Učebnice. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-129-9. • SOCHROVÁ, Marie. Čítanka II. k Literatuře v kostce. Praha: Fragment, 2008. ISBN 978-80-253-0187-6.

 23. Použité zdroje Obrázky • Obrázek č. 1 Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-10-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hynek_M%C3%A1cha • Obrázek č. 2 Zapni mozek: studentský magazín pro každého [online]. [cit. 2012-10-18]. Dostupné z: http://www.zapnimozek.cz/ctenarskydenik/maj • Obrázek č. 3 DÍVEJ.SE [online]. [cit. 2012-10-18]. Dostupné z: http://www.divej.se/filmy-online/jine-filmy-online/ma Internet YouTube. [online]. [cit. 2012-10-18]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EkgaqUkvZeQ