Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Okrugli sto Parafiskalni nameti: predstavljanje liste neporeskih nameta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Okrugli sto Parafiskalni nameti: predstavljanje liste neporeskih nameta

Okrugli sto Parafiskalni nameti: predstavljanje liste neporeskih nameta

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Okrugli sto Parafiskalni nameti: predstavljanje liste neporeskih nameta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Okrugli sto Parafiskalni nameti: predstavljanje liste neporeskih nameta i zagovaranje nastavka reforme Beograd, 12. mart 2014. godine

 2. Elementi registra Naziv naknade/takse Zakon Podzakonskiakt Obveznik Osnovica Stopa/iznos Nadležni organ Nadležno ministarstvo Raspodela prihoda Uplatni račun Raspodela prihoda

 3. REGISTAR

 4. Struktura ukinutih neporeskih prihoda

 5. Ukidanje parafiskala

 6. Novi parafiskali • Naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije • Naknada za redovni doprinos članova Fonda za zaštitu investitora • Godišnja naknada za elektronski sertifikat • Taksa za upotrebu obale • Taksa za pristajanje uz operativnu obalu ili pristan • Taksa za lučku navigacionu signalizaciju • Taksa za korišćenje drumske i železničke infrastrukture • Taksa za operativnu upotrebu luke odnosno pristaništa • Naknada za formiranje obaveznih robnih rezervi

 7. Bilans ažuriranja Registra • Popisano 455 neporeskih dažbina (važeće i ukinute) • Popisano 192 Tarifna broja rep. adm. taksi sa preko 859 pojedinačnih taksi • Popisano 17 tarifna broja Pokrajinskih administrativnih taksi sa 24 pojedinačnih taksi • Popisano 70 naknada koje ne prolaze kroz sistem Trezora • 14 naknada kao % vrednosti investicije (važeće i ukinute) • 77 naknada za registraciju preduzeća (važeće i ukinute) • 43 naknada kao % prihoda entiteta (važeće i ukinute) • 145 naknada i taksi za licenciranje akreditacije i polaganje stručnih ispita (važeće i ukinute) • 372 dažbine koje regulišu rep. organi i 29 koje regulišu JLS (važeće i ukinute) Još uvek nisusve naknade i takse unete u registar ali sve smo bliže tom cilju.

 8. TROŠKOVI U POSTUPCIMA JAVNIH ORGANA Za utvrđivanje ispunjenosti sanitarnih uslova potrebno je platiti 3 RAT + 1 sudska taksa za overu + 1 taksa za troškove postupka. Ukupno 5 taksi za jednu uslugu.

 9. (Ne)transparentnost naknada koje naplaćuju javni organi i agencije

 10. (Ne)transparentnost naknada koje naplaćuju javni organi i agencije OSTVARITI CILJ: SVI JAVNI ORGANI I USTANOVE KOJIMA JE ZAKONOM POVERENA NADLEŽNOST NAPLATE NAKNADA I TAKSI, MORAJU IMATI OBAVEZU DA NA SVOJIM INTERNET PREZENTACIJAMA KREIRAJU POSEBAN DEO ZA NAKNADE U OKVIRU KOGA ĆE SE NALAZITI SVE NEOPHODNE INFORMACIJE ( AKTI O VISINI DAŽBINA, UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE ZAHTEVA, REDOSLED PROCEDURA, INSTRUKCIJE ZA UPLATU, BROJEVE UPLATNIH RAČUNA ITD.)

 11. HVALA NA PAŽNJI!