1 / 1

MANAGEMENTUL ASISTENTEI FARMACEUTICE CENTRATE PE PACIENT: GRUPURI VULNERABILE Mariana Voitcu

MANAGEMENTUL ASISTENTEI FARMACEUTICE CENTRATE PE PACIENT: GRUPURI VULNERABILE Mariana Voitcu Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr.igore T. Popa” Iasi, Romania. Introducere si obiective .

cassie
Télécharger la présentation

MANAGEMENTUL ASISTENTEI FARMACEUTICE CENTRATE PE PACIENT: GRUPURI VULNERABILE Mariana Voitcu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. MANAGEMENTUL ASISTENTEI FARMACEUTICE CENTRATE PE PACIENT: GRUPURI VULNERABILE Mariana Voitcu Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr.igore T. Popa” Iasi, Romania Introducere si obiective. In numele primului principiu al marketingului farmaceutic: “toate eforturile se vor focaliza asupra pacientului” - ne referim aici la nevoile unor categorii vulnerabile de indivizi, care solicita asistenta farmaceutica: varstnici, persoane cu dizabilitati, pacienti analfabeti. Farmacistul a întâlnit prima dată problema socială majoră reprezentată de îmbătrânirea populaţiei („papy boom”) în farmacia publică, unde sosesc frecvent oameni vârstnici fără sprijin, nevoiţi să vină personal pentru fiecare medicament. Farmacistul este pregătit pentru întâlnirea cu pacientul varstnic, dar comunicarea poate fi uneori dificilă, din cauza schimbărilor provocate de boală, astfel că acesta poate să nu vadă sau să nu audă clar. O altă categorie vulnerabilă pe care farmacistul o poate întâlni frecvent în practica profesiunii o constituie persoanele cu dizabilităţi (surdo-muţi, hipoacuzici, orbi), care ridică probleme majore privind canalele de comunicare, la care el trebuie să găsească soluţii. Un grup special este format din persoanele analfabete („low literacy”), care solicită asistenţă medicală şi farmaceutică; aceşti oameni nu au studii, nu posedă noţiuni elementare de igienă, de prevenirea îmbolnăvirilor, de supravieţuire, ceea ce face ca ei să se îmbolnăvească mai des, să facă forme mai grave ale unor boli, să nu înţeleagă recomandările oferite de medic sau farmacist, să aibă o complianţă mai redusă faţă de ceilalţi pacienţi, asa cum arata date din literatura americana. Rezultate. Definirea asistenţei farmaceutice este dificilă, ea se referă la primirea de către farmacist a unor noi atribuţii, care îi ridică prestigiul în comunitate, el devenind un adevărat sprijin pentru public, în lupta pentru păstrarea sănătăţii. Asistenţa farmaceutică nu este doar o îngrijire acordată de farmacişti ci este o îngrijire de înaltă specialitate, prin medicaţie. Componentele serviciilor farmaceutice sunt următoarele: ■aprecierea (evaluarea) iniţială – pentru a ne asigura că întreaga terapie medicamentoasă este indicată pentru pacient şi că aceasta este eficientă, sigură şi convenabilă şi pentru a identifica eventualele probleme legate de terapia medicamentoasă; ■dezvoltarea unui plan de asistenţă (de îngrijire) – pentru a rezolva şi pentru a preveni problemele terapiei medicamentoase şi pentru a atinge scopurile vizate prin tratament ; ■evaluarea – pentru a înregistra rezultatele pacientului, pentru a evalua progresul în atingerea scopurilor terapeutice şi pentru a identifica noile probleme.. (Pharmaceutical Journal din 2003) Fig.1 Frecventa adresabilitatii persoanelor varstnice din totalul vizitatorilor farmaciei Procentajul acesta justifica concentrarea atentiei asistentei farmaceutice asupra acestui grup de pacienti. Tabelul “Ani sanatosi fara boli majore” pe care nu l-am putut reproduce aici, (www.ec.europa.eu/health archives) situeaza Romania pe locul 23 din 27, cu varsta medie la care apar boli majore de 57 ani, comparativ cu Suedia (loc 1) cu 71 ani, Grecia 67 ani, Bulgaria 65 ani, Slovacia (locul 27) cu 52 ani.. Concluzii Ceea ce invata un student in cei 5 ani de facultate nu se aplica direct in viata reala, aceasta aducand mereu aspecte neasteptate, facand necesara pregatirea continua pe tot parcursul vietii. Material si metode. In cadrul lucrarii de fata au fost efectuate observarii asupra publicului farmaciei comunitare, consemnandu-se frecventa adresabilitatii categoriilor vulnerabile care constituie obiectul de lucru al acesteia, iar rezultatele au fost exprimate procentual.

More Related