Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tartalom PowerPoint Presentation

Tartalom

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Tartalom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ÚMFT – a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó hazai és EU-s források elérése mikro-, kis-, és középvállalkozások részére

  2. Tartalom • Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): foglalkoztatás bővítése és tartós növekedés elősegítése 2007-2013 • Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) • Egyéb források, lehetőségek • Pályázatok a gyakorlatban

  3. ÚMFT- GOP, TÁMOP I. Gazdaságfejlesztés Horizontális fejlesztési terület • vállalati képzések • vállalkozói kultúra fejlődése II. Társadalom megújulás • Alkalmazkodóképesség javítása - 2. prioritás 2.1.5. Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások számára

  4. ÚMVP • I. tengely - A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása A humán tőke fejlesztését és a tudás támogatását szolgáló intézkedések • II. tengely - A környezet és a vidék állapotának javítása • III. tengely - Az életminőség javítása a vidéki területeken,és a diverzifikáció ösztönzése 5.3.3.1.2. Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása • IV. tengely - A helyi kapacitás kiépítése a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében

  5. Egyéb források, lehetőségek • Norvég Finanszírozási Mechanizmus • Svájci hozzájárulás • INTERREG IIIA – Határmenti együttműködés

  6. Pályázatok a gyakorlatban Új pályázati rendszer • Egyfordulós, nyílt pályázat (automatikus, egyszerűsített, standard) • kizárólag részletes projekt javaslat kerül benyújtásra • Kétfordulós pályázat • előzetes projekt javaslat, majd részletes projekt javaslat • Kiemelt (központi) projektek • Kormány által egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet az akcióterv nevesítve tartalmaz • Közvetett támogatási formák • Nagyprojektek • Komplex program

  7. Támogatási feltételrendszer • Egységes dokumentum struktúra, kitöltő program, Mellékletek száma minimális, Elektronikus benyújtás • Automatikus értékelés (16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM rendelet alapján) • Nyilatkozatok a pályázatnál, dokumentumok a szerződéshez • Megvalósítás, elszámolás is kedvezőbb feltételek mellett: Féléves jelentések • Közreműködő szervezet (KSZ) dönt bíráló bizottság nélkül • Irányító Hatóságok egy helyen

  8. Hasznos weboldalak • www.nfu.hu • www.szmm.gov.hu • www.gkm.gov.hu • www.fvm.gov.hu • www.lendulet.hu • www.eszakht.hu • www.ofa.hu • www.europa.eu

  9. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Antal Tímea politológus Magyar Outsourcing Szövetség timea.antal@hoa.hu