html5-img
1 / 9

Tartalom

ÚMFT – a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó hazai és EU-s források elérése mikro-, kis-, és középvállalkozások részére. Tartalom. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): foglalkoztatás bővítése és tartós növekedés elősegítése 2007-2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)

cera
Télécharger la présentation

Tartalom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ÚMFT – a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó hazai és EU-s források elérése mikro-, kis-, és középvállalkozások részére

  2. Tartalom • Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT): foglalkoztatás bővítése és tartós növekedés elősegítése 2007-2013 • Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) • Egyéb források, lehetőségek • Pályázatok a gyakorlatban

  3. ÚMFT- GOP, TÁMOP I. Gazdaságfejlesztés Horizontális fejlesztési terület • vállalati képzések • vállalkozói kultúra fejlődése II. Társadalom megújulás • Alkalmazkodóképesség javítása - 2. prioritás 2.1.5. Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások számára

  4. ÚMVP • I. tengely - A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása A humán tőke fejlesztését és a tudás támogatását szolgáló intézkedések • II. tengely - A környezet és a vidék állapotának javítása • III. tengely - Az életminőség javítása a vidéki területeken,és a diverzifikáció ösztönzése 5.3.3.1.2. Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása • IV. tengely - A helyi kapacitás kiépítése a foglalkoztatottság és a diverzifikáció érdekében

  5. Egyéb források, lehetőségek • Norvég Finanszírozási Mechanizmus • Svájci hozzájárulás • INTERREG IIIA – Határmenti együttműködés

  6. Pályázatok a gyakorlatban Új pályázati rendszer • Egyfordulós, nyílt pályázat (automatikus, egyszerűsített, standard) • kizárólag részletes projekt javaslat kerül benyújtásra • Kétfordulós pályázat • előzetes projekt javaslat, majd részletes projekt javaslat • Kiemelt (központi) projektek • Kormány által egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet az akcióterv nevesítve tartalmaz • Közvetett támogatási formák • Nagyprojektek • Komplex program

  7. Támogatási feltételrendszer • Egységes dokumentum struktúra, kitöltő program, Mellékletek száma minimális, Elektronikus benyújtás • Automatikus értékelés (16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM rendelet alapján) • Nyilatkozatok a pályázatnál, dokumentumok a szerződéshez • Megvalósítás, elszámolás is kedvezőbb feltételek mellett: Féléves jelentések • Közreműködő szervezet (KSZ) dönt bíráló bizottság nélkül • Irányító Hatóságok egy helyen

  8. Hasznos weboldalak • www.nfu.hu • www.szmm.gov.hu • www.gkm.gov.hu • www.fvm.gov.hu • www.lendulet.hu • www.eszakht.hu • www.ofa.hu • www.europa.eu

  9. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Antal Tímea politológus Magyar Outsourcing Szövetség timea.antal@hoa.hu

More Related