Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HARİTALARDA YERŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
HARİTALARDA YERŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

HARİTALARDA YERŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

456 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

HARİTALARDA YERŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HARİTALARDA YERŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

 2. İZOHİPS METODU • Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izohips eğrileri,bu yöntemle çizilen haritalara da izohips haritası denir.

 3. İZOHİPS METODU

 4. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ

 5. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ • İç içe kapalı eğrilerdir ve her izohips eğrisi kendinden yüksek olanı çevreler.

 6. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ • En geniş izohips halkası en alçak noktayı gösterirken en dar olanı en yüksek gösterir.

 7. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ • “0”m izohipsi kıyı çizgisidir. • Kıyı çizgisi deniz ile karanın birleştiği yerdir.

 8. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ • İzohipslerin birbirlerine yaklaştığı yerlerde eğim fazla iken ,izohipslerin birbirinden uzaklaştığı yerlerde eğim azdır.

 9. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ • İzohips haritalarında izohipslerin “V” şeklini aldığı yerler bir akarsu vadisini gösterir. • ”V” sivri ucu ise akarsuyun kaynağını gösterir.

 10. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ • Bir akarsu vadisinin iki tarafındaki izohipslerin yükseltileri eşittir. 25 50 25 50

 11. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ • Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltileri eşittir.

 12. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ • İzohips haritalarında kalın düz çizgiler akarsuyu gösterirken,kesik çizgiler kuru vadiyi veya mevsimlik akarsuyu gösterir.

 13. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ • İzohips haritalarında çukur yerler “Ok” işareti ile gösterilir.

 14. İZOHİPSLERİN ÖZELLİKLERİ • İzohipslerin sık geçtiği deniz kıyılarında “Kıta sahanlığı “ dar, seyrek geçtiği kıyılarda kıta sahanlığı geniştir.

 15. YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ

 16. ZİRVE • Dağ veya tepelerin en yüksek kısımlarına denir ve nokta ile gösterilir.

 17. TEPE

 18. TEPE • Belli bir yükseltide yer alan ve yamaçlarla zirveden oluşan şekillerdir.

 19. BOYUN • Tepe ve sırtlar arasında kalan geniş düzlüklerdir

 20. ÇANAK • Etrafı kapalı geniş çukurluklardır • Ok işareti ile gösterilir.

 21. ÇANAK

 22. SIRT • İki yamacın birleştiği ,su bölümü çizgisinin geçtiği sınırdır.

 23. VADİ • İzohips haritalarında kalın düz çizgiler akarsu vadisini gösterirken,kesik çizgiler mevsimlik akarsuyu veya kuru vadiyi gösterir.

 24. KURU VADİ

 25. AKARSU VADİSİ

 26. DELTA • Akarsuyun denize döküldüğü yerlerde oluşan şekillerdir.

 27. YAMAÇ • Sırtların her iki yanında kalan kısımlardır.

 28. HARİTALARDAN YARARLANMA • İzohipslerden profil çıkarma • Profilden izohips çıkarma

 29. İZOHİPSLERDEN PROFİL ÇIKARMA • Yeryüzü şekillerinin yandan görünüşüne “profil” denir. • Profil çıkarırken şu özelliklere dikkat edilir. • Tepe sayısı • Eğim • Yükselti

 30. İZOHİPSLERDEN PROFİL ÇIKARMA

 31. İZOHİPSLERDEN PROFİL ÇIKARMA

 32. PROFİLDEN İZOHİPS ÇIKARMA

 33. PROFİLDEN İZOHİPS ÇIKARMA

 34. ÖRNEKLER

 35. ÖRNEK SORU

 36. ÖRNEK SORU

 37. ÖRNEK SORU

 38. ÖRNEK SORU

 39. ÖRNEK SORU

 40. ÖRNEK SORU

 41. ÖRNEK SORU

 42. ÖRNEK SORU

 43. RENKLENDİRME METODU

 44. Renklendirme Metodu • 0-200 m………………...Yeşil • 200-500 m…………………..Açık Yeşil • 500-1000 m………………….Sarı • 1000-1500 m……………………Turuncu • 500-2000 m……………………Açık Kahverengi • 2000 m ve yukarısı………...Koyu Kahverengi

 45. Renklendirme Metodu • Bu metotta yükselti basamakları çeşitli renklerle gösterilir. • Ovalar her zaman yeşil renkle gösterilmez. • Yüksekte yer alan ovaların renkleri farklıdır. • Denizler ve göller ise mavi renkle gösterilirken derinliğin az olduğu yerler açık mavi, fazla olduğu yerler ise koyu mavi ile gösterilir.

 46. RENKLENDİRME METODU

 47. RENKLENDİRME METODU

 48. KABARTMA METODU

 49. KABARTMA METODU • Maket türü haritalarda yeryüzü şekilleri ölçekli olarak gerçeğe uygun kabartmaları yapılır ve boyanır.

 50. KABARTMA METODU • Bu metot,yer şekillerinin gerçeğe en uygun gösterilmesini sağlar.