Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mgr. Kateřina Zelmanovičová VY 32 INOVACE 04 Aj 5 01 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mgr. Kateřina Zelmanovičová VY 32 INOVACE 04 Aj 5 01 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

Mgr. Kateřina Zelmanovičová VY 32 INOVACE 04 Aj 5 01 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

260 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Mgr. Kateřina Zelmanovičová VY 32 INOVACE 04 Aj 5 01 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mgr. Kateřina Zelmanovičová VY 32 INOVACE 04 Aj 5 01 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Období: září 2012 Ročník: pátý Season and weather Anotace: Prezentace je zaměřena na osvojení slovní zásoby na téma počasí. Žáci se pomocí obrázků učí nové pojmy.

 2. Vocabularies season and weather

 3. autumn podzim

 4. jaro spring

 5. léto summer

 6. winter zima

 7. cold chladno

 8. větrno windy

 9. rainy deštivo

 10. hot horko

 11. chilly chladno

 12. warm teplo

 13. sněhulák snowman

 14. sníh snow

 15. leaf list

 16. sunny slunečno

 17. people lidé

 18. sunbathing Opalování se

 19. skating bruslení

 20. skiing lyžování

 21. Zopakuj si slovíčka • Season • Spring • Summer • Autumn • Winter • Weather • Holiday • Windy • Roční období • Jaro • Léto • Podzim • Zima • Počasí • Prázdniny • Větrno

 22. Sunny • Rainy • Warm • Cold • Leaf • Hot • Chilly • Snow • People • Slunečno • Deštivo • Teplo • Chladno • List • Horko • Chladno • Sníh • Lidé

 23. Napiš -přelož • 1.chladno • 2.větrno • 3.holiday • 4.počasí • 5.spring • 6.windy • 7.hot • 8.lidé • 9.cold • 10.skating • 11.léto • 12.deštivo

 24. Použitý materiál: • Microsoft PowerPoint • Microsoft Office Word 2007-galerie