Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom Ouder Informatieavond D-jeugd 2014-2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom Ouder Informatieavond D-jeugd 2014-2015

Welkom Ouder Informatieavond D-jeugd 2014-2015

230 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Welkom Ouder Informatieavond D-jeugd 2014-2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom OuderInformatieavond D-jeugd 2014-2015

 2. OuderInformatieavond D-jeugd 2014-2015 • AGENDA • Hoofdtrainer & Selectie Trainers • Coordinatoren • OrganisatieTrainingen, Wedstrijden & Toernooien 2014-2015 • Teambeleid 2014-2015 • Wedstrijdbeleid 2014-2015 • Trainers & Leiders • KlasseIndelingen • Team Indelingen • Rondvraag Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft

 3. Hoofdtrainer & Selectie trainers • Jerry Simons • Verantwoordelijk voor uitvoeren technisch beleid van D-pupillen • Begeleider van assistent trainers op voetbaltechnisch gebied • Helpen ontwikkelen van voetbaltechnisch beleidsvisie op lange termijn • Bewaking van Normen en Waarden • Trainer / coach van Concordia D1 • MelvinKaptein • Trainer / coach van Concordia D2 • Mo El Aroussi • Trainer / coach van Concordia D3 • WilKwast • Trainers trainer en individueelspelers trainer ! (ookvoor E en F) Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft

 4. Coordinatoren • Sierk Coolsma, Jean-Paul van Alten, Jo-An Steunenberg, Mark Stikvoort • Sierk Coolsma, algemeen coordinator • Jean-Paul van Alten (coordinator D1/D2/D3) • Jo-An Steunenberg (coordinator D4/D5) • Mark Stikvoort (coordinator D6/D7) • Verantwoordelijk voor organisatorische zaken • Begeleiders van leiders en trainers op organisatorisch gebied • Aanspreekpunt voor trainers, ouders/verzorgers en spelers voor organisatorische zaken • Overleg met JVC en leiders over gang van zaken in leeftijdsgroep • Bewaking van Normen en Waarden Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft

 5. OrganisatieTrainingen/Wedstrijden2014-2015 • VoetbalTalentenToernooi D1 zondag31 aug 2014 (bij DRL in Rotterdam) • Voorbereidingstoernooi D1/D2/D3 zondag 7 sep 2014 (bij DWO in Zoetermeer) • Trainingenvanafmaandag 25 augustus • Maandag 18:45 – 20:15 uur • Woensdag 18:00 – 19:30 uur • Trainingengaan in de korterevakanties in principe door (tenzij de trainer van het team andersbeslist) • Bekercompetitie: zaterdag6 septembert/m 18 oktober (7 wedstrijden) • Regulierecompetitie: 1 november 2014 t/m 16 mei 2015 (18 wedstrijden) • Pinkster Panther toernooi: zondag 24 mei2015 • Toernooien: • Coordinatie door Jean-Paul van Alten • 2 toernooien per team (Pinkster Panther en 1 uit-toernooi) • …tenzij het team/trainer aangeeft extra toernooientewillenspelen Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft

 6. Team Beleid 2014-2015 (1) • Indeling –voorlopig- 7 D teams (92 spelers): • D1-D3: 13 spelers, waarvan1 vaste keeper • D4-D7: (bijvoorkeur) 14 spelers en zoveelmogelijkvaste keeper(s) (nietmeerdan 2) • Indienvaste keeper: dezemag extra wedstrijdspelen met eenanderteam ! • Gelijkmatigwisselbeleid: iedereenspeeltevenveelminuten in eenseizoen! • Wisselingentussen (invallers) teams: eigeninitiatiefis prima, maaraltijdmeldenbijcoordinator • Opkomstplichtbijtrainingen en wedstrijden, met name voorselectie (wordtbijgehouden!) • Indiennietgetraindzal de spelergeenvolledigewedstrijdspelen • Wedstrijdkleding • Selectieontvangtnaast shirt, short en sokkenookrugtas en trainingspak • Selectieverplichtcentralewastas, aanbevelingditooktedoenbijnietselectie teams Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft

 7. Team Beleid 2014-2015 (2) • Praktische zaken: • Spelerpassen, vooral voor die uit de E komen ! • Electronisch wedstrijdformulier, voor de wedstrijd invullen met alle namen en spelernummers (op spelerspas), na de wedstrijd tekenen voor akkoord met uitslag! • Een vlagger, ouders worden verzocht om te vlaggen in de D, spreek dit goed af • AltijdOP TIJDaanwezig (ookbijtrainingen), afmeldenbij trainer/leider en coordinator • RESPECT ! • Geenschuttingtaal (direct actiecorrigeren en rapporteren) • Geenrespectloosgedrag, spreekelkaareropaan ! • Voetbal is een teamsport • Kom afspraken na • Samen opruimen, laat kleedkamers netjes achter • Dankzij alle vrijwilligers kunnen de spelers spelen • Ouders geef het goede voorbeeld! Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft

 8. WedstrijdBeleid 2014-2015 • Organisatierondomwedstrijden • 45 minutenvooraanvang in kleedkameraanwezig (tenzij coach andersbeslist), 15 minutenvooraanvang op het veld • Wedstrijdbalaltijd correct opgepompt (pomp in de wedstrijdkamer) • Rust: iedereenmet de coach(es) naar de kleedkamer • Na de wedstrijdkorteevaluatie in de kleedkamer • Advies: spelersgezamelijklatendouchen, verplichtenbijuitwedstrijden! • Geenouders op het veld(ookniet van tegenstanders) of in de kleedkamer • Coaching alleen door (maximaal 2!) coaches , oudersmogen NIET coachen (weltoejuichen!) Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft

 9. Leiders & Trainers 2014-2015 • D leiders 2014-2015: • 2 per team (selectie 1 per team) • 1 coordinator per groep (3 groepen) • Nieuwetaakbijde D: spelerspassen en (electronisch) wedstrijdformulier • D trainers: • Selectie: Jerry Simons & Andy Wassenburg (D1), Melvin Kaptein (D2) en Mo El Aroussi (D3) • Overige teams (minimaal 1 trainer, voorkeur2), inventarisatienognietcompleet: • Maandag trainers: Tim Steunenberg (D4), Remco Doedee, RogierZoutendijk & Victor van Hagen (D5), Ardo de Graaf (D6), Leo Ammerlaan & MauritsDingeldein & Mark Stikvoort (D7) • Woensdag : Tim Steunenberg & Geert van Dort (D4), RogierZoutendijk & Victor van Hagen (D5), Ed Jansen (D6), MauritsDingeldein(D7) • D Leiders en Trainers bijeenkomsten • EindeBekercompetitie: woensdag 15 oktober? • Voorjaar 2015 • Eindmei 2015 • Eventueel extra bijeenkomstenvoor de trainers (met Jerry) Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft

 10. Klasse & TijdIndelingen • Realistischeindelingbij KNVB • Klasseindeling2014-2015 (voorlopig) • D1: 1e klasse, selectie • D2: 2e klasse, selectie • D3: 4e klasse, selectie • D4: 5e klasse • D5: 6e klasse • D6: 7e klasse • D7: 8e klasse • Tijdindeling 2014-2015 (thuiswedstrijden!) • D1 en D3: 13:00 uur • D2 en D4: 09:45 uur of 11:00 uur • D5 t/m D7: 09:45 uur of 11:00 uur Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft

 11. Team IndelingenSelectie D1 t/m D3 • Indelingenvoor D1 t/m D3 zijn op basis van sterkte en talent (lichaamscoordinatie, balgevoel, voetbalinzicht, snelheid van denken) gecombineerd met verhoudingverdedigend/aanvallendingesteldespelers Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft

 12. Team Indelingen D4 t/m D7 • Indelingenvoor D4 t/m D7 zijn op basis van sterkte en talent gecombineerd met voorkeuren “vriendjes” en verhoudingverdedigend/aanvallendingesteldespelers Doelstelling Concordia: de leukste en beste jeugdopleiding van Delft