Download
tempus projekat equi ed struktura studentske populacije n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEMPUS projekat EQUI-ED Struktura studentske populacije PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEMPUS projekat EQUI-ED Struktura studentske populacije

TEMPUS projekat EQUI-ED Struktura studentske populacije

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

TEMPUS projekat EQUI-ED Struktura studentske populacije

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEMPUS projekat EQUI-EDStrukturastudentskepopulacije Isidora Jarić Filozofski fakultet Beograd

 2. I Struktura studentske populacije II Uporedni prikaz ukupne i studentske populacije prema obeležjima relevantnim za EQUIED projekt

 3. I Struktura studentske populacije • Vrsta studija (akademske i strukovne) • Stepen studija (osnovne, master, doktorske) • Univerziteti (privatni i državni) • Način finansiranja • Državljanstvo

 4. II Uporedni prikaz ukupne i studentske populacije prema obeležjima relevantnim za EQUIED projekt • Pol • socioekonomski položaj (obrazovanje roditelja i zanimanje roditelja) • vrsta srednje škole koju je student završio • mesto stanovanja • nacionalna pripadnost (Romi) • studenti sa hendikepom

 5. Studenti osnovnih (akademskih i strukovnih) studija u odnosu na broj stanovnika Srbije starih 20-24 godine između 2007 i 2010 godine Izvorpodataka: Republičkizavodzastatistiku

 6. Broj studenata po univerzitetimaŠkolska 2010-2011 godina Izvorpodataka: Republičkizavodzastatistiku

 7. Distribucija studenata u odnosu na način finansiranja studija (budžetski – samofinansirajući) Izvorpodataka: Republičkizavodzastatistiku

 8. Distribucija studenata – prema nivou studija (osnovne studije, master, doktorske) i godini studija Izvorpodataka: Republičkizavodzastatistiku

 9. Distribucija studenata prema polu Izvorpodataka: Republičkizavodzastatistiku

 10. Distribucija studenata prema polu i stepenu studija Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 11. Distribucija studenata prema polu i tipu univerziteta (državni-privatni) Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 12. Socioekonomski status Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 13. Distribucija studenata u odnosu na zanimanje roditelja i nacin finansiranja studija Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 14. Distribucija studenata u odnosu na zanimanje roditelja i tip univerziteta (privatni – državni) Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 15. Distribucija studenata prema školskoj spremi oca studenta 2010 i školska sprema muškaraca u opštoj populaciji prema popisu iz 2002. godine Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 16. Studenti prve godine prema prethodno završenoj srednjoj školi po univerzitetima Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 17. Uporedni pregled broja studenata i broja stanovnika starih 20-24 godine prema mestu stanovanja. Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 18. Studenti po mestu stanovanja i načinu finansiranja studija Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 19. Studenti prema mestu stanovanja i stepenu studija Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 20. ROMI 2002 godine Romi su činili 1.44% populacije Srbije. 2010 godine Romi čine 0.09% studentske populacije u Srbiji. Udeo Roma u studentskoj populaciji je 16 puta manje nego učešće u ukupnoj populaciji Srbije. Za poređenje: Mađari čine 3.9% populacije Srbije 2002 i 1.4% studentske populacije Srbije 2010 godine, što znači da je njihovo učešće u studentskoj populaciji 2.8 puta manje nego učešće u ukupnoj populaciji Srbije. Hrvati 2002 godine čine 0.9% stanovništva Srbije i 0.03% studentske populacije Srbije. Udeo Hrvata u studentskoj populaciji je 3 puta manje nego njihov udeo u ukupnoj populaciji Srbije. Bošnjaci čine 1.8% ukupne populacije Srbije 2002, i 1% u studentskoj populaciji Srbije. Njihov udeo u ukupnoj populaciji je 1.8 puta veći nego udeo u studentskoj populaciji.

 21. Regionalne razlike Ukupan broj Roma po popisu 2002 i broj Roma studenata 2010 po regionima. Svi Romi 2002 Romi studenti 2010 Vojvodina 29057 26.8% 102 50.5% Beograd 19191 17.7% 29 14.2% Šumadija i Zapadna Srbija 13614 12.6% 22 10.8% Južna i Istočna Srbija 46331 42.8% 49 24.3% Republika Srbija 108193 202

 22. Distribucija broja romskih studenata u odnosu na tip univerziteta (privatni i državni) Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 23. Distribucija broja studenata Roma u odnosu na pol Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 24. Distribucija studenata u odnosu na to da li imaju odredjenih poteškoća ili ne Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

 25. Distribucija studenata prema vrsti poteškoća Izvor podataka: Republički zavod za statistiku