Sri Lanka - PowerPoint PPT Presentation

sri lanka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sri Lanka PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Sri Lanka
372 Views
Download Presentation
chester-miranda
Download Presentation

Sri Lanka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sri Lanka • Sri Lanka er en republikk som befinner seg i det Indiske hav og ligger øst for India. • Sri Lanka har til alle tider vært svært attraktiv for mennesker. Øya er rik på naturressurser, den har et godt klima og rikt jordsmonn, som gir svært gode jordbruksforhold. • De kunne leve i fred, men etter at landet har fått selvstendighet fra Storbritannia i 1946, oppstod en våpenkonflikt mellom singalesere og tamiler som utviklet seg til en blodig borgerkrig.

  2. Laget av Stas og Tony. 10kl.