Download
inovace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inovace PowerPoint Presentation

Inovace

191 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Inovace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inovace Inovační podnikání Technicky inovovat znamená … Inovační podnikání potřebuje inovační prostředí dana.mestanova@fsv.cvut.cz

 2. Inovuj nebo zanikneš ! • vyvíjím • vyrábím • prodávám • projekt příprava realizace uplatnění

 3. v ČR 1969 …….. teorie inovací .. Prof. Valenta (počátky ale v 50- tých letech) • AIP ČR (Asociace inovačního podnikání ČR) založena 23. 6. 1993 V inovačním procesu je třeba : • techniků • ekonomů • právníků • a ostatních celospolečenskovědních pracovníků

 4. Pojmy • invence … technický objev • inovace … praktická realizace • latinsky innovare = obnovovat • pracovník = inovátor • byla zrušena Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj … ihned začaly vznikat nové organizace zaměřené na Systém inovačního podnikání

 5. Pojmy inovační podnikání = podnikatelské aktivity transfer technologií = proces inovačního podnikání inovační technologický marketing - od myšlenky přes zavedení až po likvidaci

 6. Pojetí inovace • úkol - zvýšit konkurenceschopnostvýrobků • inovace = proces změn • jakost x dodací lhůta x cena Inovace: výrobkové materiálové technologické • hospodářský růst závisí na nových technologiích (byl rozhlas, potom televize)

 7. Inovační podnikáníInovační strategie ČR • Inovační politika ČR předložená AIP ČR - v rámci ní: • I.Akční plán ČR pro inovace - vychází z Akčního plánu EU - pěstování inovační kultury • vytvoření rámce podporujícího inovace • zrychlení využití výzkumu k inovacím • 5 oblastí: 1. mezinárodní spolupráce 2. financování 3. inovační infrastruktura,komunikace s veřejností (inf.veřejnosti) 4. personální a etické aspekty (příprava odborníků) 5. právní aspekty vč. ochrany duševního vlastnictví

 8. Programy pro oblast inovačního podnikání • Státní programy ČR • Programy EU • Mezinárodní programy

 9. Legislativa - Zákon o inovacích • Zákon o inovacích - semináře v Poslanecké sněmovně 1993, 1997 a 1999 Zákon - 5 částí: Pojmy Systém inovačního podnikání v ČR Úprava kompetenčního zákona Přímé nástroje podpory Nepřímé nástroje podpory

 10. Transfer technologií Zpravidlamezi 2 subjekty nápad - výzkum - vývoj - příprava výroby – užití Vědeckotechnický park =,… instituce orientovaná na vědu, technologie

 11. Inovační firma • Je menší firma, která získá informace, je schopna organizovat a řídit INOVAČNÍ PROCES a realizuje nový produkt až po uvedení na trh. Je to více rizikové, než pouze např. obchodní činnost.

 12. OECD OECD … Organisation for Economics Cooperation and Development (1992) Inovační činnosti: výzkum a vývoj a: vybavení nástroji příprava a zahájení výroby marketing nového produktu obstarání nehmotné technologie obstarání hmotné technologie projektování a konstruování

 13. TEORIE INOVACE … Řády řád = vývojová vzdálenost od původního stavu • nová varianta (např. snazší obsluha při výrobě) • nová generace (nové konstrukční řešení) • inovace nižších řádů (racionalizační inovace) např. nová vyrianta může být inovací 5-tého řádu • inovace 9-tého řádu = mikrotechnologie, polovodičová elektronika • klasifikace inovačních řádů se vytvářela od 50- tých let (seminář na VŠE - prof. Valenta)

 14. Rody • je 9 řádů inovací , vyčerpají-li se nastoupí potom nový ROD výrobku (vznikne nové odvětví výroby) • klasifikace řádů inovace

 15. řád označení co se zachovává co se změní příklad =================================================================== 0 regenerace objekt obnova vlastností opravy racionalizace ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 změna kvanta více prac.sil 2 intenzita rychlený posun pásu • reorganizace přesuny operací • adaptace jiná technolog.k-ce kontinuální inovace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 varianta k-ční řešení rychlejší stroj 6 generace k-ční koncepece stroj s elektronikou dikontinuální inovace ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 druh tryskový stav 8 rod vznášedlo technologický převrat - mikrotechnologie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 kmen genová manipulace ___________________________________________________________________________

 16. Frekvence inovací, hospodářské cykly Např. automobilový průmysl v Čechách - vyráběla se postupně Škoda 100, 105, 120, Favorit, Felicia, Octavia, Fabia .. interval změn byl poměrně dlouhý • Po vstupu koncernu Volkswagen se frekvence inovací zkrátila na 4 až 5 let • Ve Škoda Auto a.s. se též změnil poddruh s výrobou Octavie a to na vůz střední třídy • objemy výroby, nárůst

 17. Frekvenční modulace • diferenční křivka ročních objemů výroby různých typů vozů Škoda • V automobilovém průmyslu je běžné zachovat ustálenou frekvenci inovací - hovoří se o FREKVENČNÍ MODULACI INOVAČNÍHO TOKU

 18. To ale neplatilo např. při přenosu hudby: v 50-tých letech vyvíjena v TESLE imitace cívkových magnetofonů dále kazetové magnetofony CD přehrávače • Totéž např. psací stroje • Dtto napařovací žehlička a.s. ETA • Inovace vyšších řádů mají n i ž š í f r e k v e n c i

 19. První kniha J.A.Schumpetera …1911 Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung • 1939 Joseph A. Schumpeter kniha: „Business Cycles“ (definoval hospodářské cykly): • Juglarova vlna (investiční 9 - 11 let • Kondratěvova vlna 50 let • 1. vlna parní stroj • 2. vlna veřejné železnice • 3. vlna auta, letadla • 4. vlna mikroelektronika • Počátky páté Kondratěvovy vlny • 5. vlna MEMS mikro-elektro-mechanické syst. (čipy) • Wardwellova 22 - 25 • Kitchinova 3 roky

 20. Stavebnictví: např. beton bude nasycen mikroelektronickými čidly a bude vysílat signály před protržením hrází

 21. Inovační zisk, zavedení a nová odvětví • primární inovační zisk = snížení nákladů, nový výrobek (dnes např. automobilky - stále soupeří ale spíš, aby se udržely na trhu a zabránily poklesu zisku) • sekundární inovační zisk = účast na všeobecném růstu cen toho docilují „tahouni“ - USA, Japonsko, země Západní Evropy, Asijské země a nikoliv ČR

 22. ČR - stacionární parní stroj - lodní šroub - Křižík - praktické využití elektřiny • Svoboda samočinný počítač předtranzistorové éry NÁŠ PRUMYSL DEGRADOVAL NA DODAVATELE BĚŽNÉHO ZBOŽÍ

 23. Systém inovačního podnikání v ČR • Funkce systému - 3 etapy: 1993 ustavení Systému 1994 - 2000 rozvoj Systému od r. 2001 zkvalitňování a další rozvoj Systému • Ustanovení Systému inovačního podnikání v ČR • registrace občanského sdružení na MV ČR 23. 6. 1993 • Subjekty vytvářející systém

 24. Typy organizací Vysoké školy a jejich fakultyPracoviště Akademie věd ČRResortní výzkumné organizacePrivátní výzkumné organizacePracoviště transferu technologiíVědeckotechnické parkyAsociace, spolky a sdružení pro inovační podnikáníHospodářské komoryMinisterstvaPoradenské organizaceRegionální rozvojové agenturyRegionální poradenská a informační centraInovační firmy

 25. Úloha Asociace inovačního podnikání ČR, nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání • Inovační infrastruktura ČR • Inovační potenciál ČR, technologický profil ČR

 26. Financování a podpora inovačního podnikání • Podnikové interní a externí zdroje financování inovačního procesu (IP) • Přímá finanční podpora IP z veřejných zdrojů • Nepřímá finanční podpora IP z veřejných zdrojů

 27. Dokumenty o inovačním podnikání • Usnesení vlády ČR ze dne 7.7.2005 č. 851 o Národní inovační politice ČR na léta 2005 - 2010 • Národní inovační politika ČR na léta 2005 - 2010 • Národní inovační politika ČR na léta 2005 - 2010 - přílohy • Národní inovační strategie(usnesení vlády 270/2004) • Prohlášení AIP ČR • Inovační strategie ČR do roku 2015 • Národní politika inovací do roku 2006 • Systém inovačního podnikání v ČR - (AIP ČR) • Publikace Základy inovačního podnikání • Řada brožur ČSNMT a SP ČR

 28. Regionální inovační strategie • Regionální inovační strategie jižní Moravy (RIS JM) • Česká regionální inovační strategie (BRIS - Praha) • Česká regionální inovační strategie (BRIS - Plzeň) • Regionální inovační strategie Jihočeského kraje (RIS JČ) • Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje • Průmyslové zóny • Akreditované průmyslové zóny

 29. Poradenské organizace • Regionální rozvojové agentury (RRA)sdružené v České asociaci rozvojových agentur • Regionální poradenské a informační centra (RPIC)sdružené v Národní asociaci pro rozvoj podnikání (NARP)

 30. Zahraniční partneři: AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke" e.V.http://www.aif.deICC International Chamber of Commerce http://www.iccwbo.orgICSTI International Centre for Scientific and Technical Informationhttp://www.icsti.suT.I.I. European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Informationhttp://www.tii.orgUNCTAD United Nations Conference on Trade and Developmenthttp://www.unctad.orgRINKCE Respublikanskij issledovatelskij naučno-konzultacionnyj centr ekspertizyhttp://www.extech.ruVTUDVereinigung Tschechischer Unternehmen in Deutschland e.V.http://www.vtud.org

 31. Ochrana průmyslového a duševního vlastnictví • Úloha autora a uživatele • Základní legislativní formy • Patenty • Užitné vzory • Ochranné známky • Patentové informace a jejich využívání

 32. Transfer technologií • Transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe • Organizační formy transferu technologií • Pracoviště transferu technologií • Sítě transferu technologií • Technologické poradenství

 33. Vědeckotechnické parky • Úkoly, funkce a základní typy VTP • Zakladatelé VTP • Kritéria pro přijetí inovačních firem do VTP • Národní síť VTP v ČR • Společnost VTP ČR • Akreditace VTP v ČR • Spolupráce se zahraničními partnery

 34. Management inovací • Inovační politika jako součást firemní strategie • Řízení technických inovací v podniku • Složky systému a zásady řízení • Pracovníci • Úkoly a technika řízení • Podnikový marketing, obchodní model • Hodnocení efektivnosti inovací • Hodnocení podnikatelské příležitosti INKREMENTÁLNÍ a RADIKÁLNÍ inovace • Ekonomická efektivnost inovací • Tvorba a realizace inovačních zadání

 35. Projektování inovačního podnikání • Projektové řízení a jeho využití, způsoby hodnocení projektů • Projektování metodou LOG FRAME • Příprava podnikatelského záměru inovační firmy • Příprava projektu vědeckotechnického parku Dynamické inovační podnikání Úkoly a funkce Způsob hodnocení